Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku .pdf (aktualizacja: 28.06.2018r.)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego  w Ełku .pdf

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 .pdf  (03.09.2018r.)

Terminarz rad pedagogicznych w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – rok szkolny 2018/2019 .pdf  (03.09.2018r.)

Karta wycieczki Zespół Szkół nr 5 w Ełku .docx

Karta wycieczki Zespół Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Regulamin wycieczki Zespół Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Zgoda rodziców/opiekunów na udział w wycieczce .pdf

Zgoda na opiekę stomatologiczną .pdf

Procedura postępowania w sytuacji powstania wypadku ucznia – Zespół Szkół nr 5 w Ełku .zip (po pobraniu proszę rozpakować plik)


Regulamin oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół nr 5 im Karola Brzostowskiego w Ełku .pdf (aktualizacja)


PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 5 W EŁKU .pdf

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 5 w Ełku na lata 2013-2018 .pdf (aktualizacja: 21.06.2016r.)

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności szkolnych w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

Regulamin odbywania praktyk zawodowych w Technikum nr 5 i Szkole Policealnej nr 5 .pdf


Komunikat dla uczniów klas pierwszych (rok szkolny 2015/2016) w sprawie obowiązku badań lekarskim dot. braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie .pdf


Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku .pdf

następna