Rekrutacja 2022/2023

Bezpośredni link do systemu naboru elektronicznego  [kliknij na link]

Przewodnik rekrutacyjny dla kandydatów do Zespołu Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 .pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Przewodnik ósmoklasisty – oferta kształcenia na rok szkolny 2022/2023 w Powiecie Ełckim .pdf [kliknij na link]

Interaktywny przewodnik nt. „Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 5 w Ełku” .pdf [kliknij na link]


W roku szkolnym 2022/2023 planujemy nabór na następujące profile kształcenia:

Technikum nr 5 – pięcioletni cykl kształcenia

Zawód Rozszerzenie Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik ekonomista matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik informatyk matematyka j. angielski, j. niemiecki 2 56
Technik logistyk geografia j. angielski, j. niemiecki 2 56
Technik reklamy j. polski j. angielski, j. niemiecki 1 28

Jako uczeń „Ekonomiaka” możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, mile spędzać wolny czas na biwakach, wycieczkach, a także poprzez aktywny udział w różnych kołach zainteresowań i pogłębiać swój rozwój intelektualny. Jeżeli zdecydowałeś się podjąć naukę w naszej szkole wypełnij druk formularza dostępny na stronie internetowej elektronicznego naboru www.elk.edu.com.pl

DOŁĄCZ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO !!!


Zarządzenia i komunikaty z roku szkolnego 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Techników na rok szkolny 2022/2023.pdf

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 .pdf

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru) – www.elk.edu.com.pl
  2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
  • oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia (podpisanych na odwrocie)
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
  • karta profilaktycznego badania lekarskiego (bilans) ze szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku (prezentacja wykonana w programie Prezi przez klasę III R – technik organizacji reklamy – rok szkolny 2016/2017)

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole:  SPACER PO ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W EŁKU


PLAN WEJŚCIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 (dostarczanie dokumentów) obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły .pdf [kliknij na link]

następna
Skip to content