Rekrutacja 2017/2018

System naboru elektronicznego  [kliknij na link]

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku (prezentacja wykonana w programie Prezi przez klasę III R – technik organizacji reklamy)

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole:  SPACER PO ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W EŁKU


W roku szkolnym 2017/2018 planujemy nabór na następujące profile kształcenia:

Technikum nr 5 – Szkoła Dzienna

Zawód Rozszerzenie Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik ekonomista geografia, matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 30
Technik handlowiec geografia, j. angielski j. angielski, j. niemiecki 1 30
Technik informatyk matematyka, j. angielski j. angielski, j. niemiecki 1 30
Technik logistyk geografia, matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 30
Technik organizacji reklamy geografia, j. angielski j. angielski, j. niemiecki 1 30
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawniej technik cyfrowych procesów graficznych) matematyka, j. angielski j. angielski, j. niemiecki 1 30

Szkoła policealna dla dorosłych – Wydział Zaoczny

Zawód Kwalifikacje Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik administracji AU. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji j. angielski 1 30
Technik rachunkowości AU. 36 Prowadzenie rachunkowości, AU A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych j. angielski 1 30
Technik informatyk EE. 08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, EE. 09 Programowanie, tworzenie  i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. j. angielski 1 30

Gimnazjalisto! Jako uczeń „Ekonomiaka” możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, mile spędzać wolny czas na biwakach, wycieczkach, a także poprzez aktywny udział w różnych kołach zainteresowań i pogłębiać swój rozwój intelektualny. Jeżeli zdecydowałeś się podjąć naukę w naszej szkole wypełnij druk formularza dostępny na stronie internetowej elektronicznego naboru www.elk.edu.com.pl

DOŁĄCZ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO !!!


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 – rozporządzenia Ministerstwa Edukacji

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.  – Treść rozporządzenia

Minister Edukacji Narodowej podpisała także rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018. – Treść rozporządzenia

Zarządzenie nr 12 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez  Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie  szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

kliknij, aby pobrać –>> ZARZĄDZENIE NR 12


Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych:

Dokumenty wymagane do szkół ponadgimnazjalych:

  1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru – www.elk.edu.com.pl).
  2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
  3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
  • oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  • 2 zdjęć (podpisane na odwrocie),
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.
następna