Rekrutacja 2021/2022

Bezpośredni link do systemu naboru elektronicznego  [kliknij na link]

Przewodnik ósmoklasisty – oferta kształcenia na rok szkolny 2020/2021 w Powiecie Ełckim .pdf [kliknij na link]


W roku szkolnym 2021/2022 planujemy nabór na następujące profile kształcenia:

Technikum nr 5 – pięcioletni cykl kształcenia

Zawód Rozszerzenie Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik ekonomista matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik informatyk matematyka j. angielski, j. niemiecki 2 56
Technik logistyk geografia j. angielski, j. niemiecki 1 28
Technik reklamy j. polski j. angielski, j. niemiecki 1 28

Jako uczeń „Ekonomiaka” możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, mile spędzać wolny czas na biwakach, wycieczkach, a także poprzez aktywny udział w różnych kołach zainteresowań i pogłębiać swój rozwój intelektualny. Jeżeli zdecydowałeś się podjąć naukę w naszej szkole wypełnij druk formularza dostępny na stronie internetowej elektronicznego naboru www.elk.edu.com.pl

DOŁĄCZ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO !!!


Zarządzenia i komunikaty z roku szkolnego 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 .pdf

 


Zarządzenia i komunikaty z roku szkolnego 2020/2021

Informacja dotycząca terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017 poz. 610)i § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej dla powiatu ełckiego .pdf

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych .pdf

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru) – www.elk.edu.com.pl
  2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
  • oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia (podpisanych na odwrocie)
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
  • karta profilaktycznego badania lekarskiego (bilans) ze szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku (prezentacja wykonana w programie Prezi przez klasę III R – technik organizacji reklamy – rok szkolny 2016/2017)

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole:  SPACER PO ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W EŁKU


Przewodnik rekrutacyjny dla kandydatów do Zespołu Szkół nr 5 w Ełku .pdf

PLAN WEJŚCIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 (dostarczanie dokumentów) obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły .pdf [kliknij na link]

następna
Skip to content