Rekrutacja 2018/2019

System naboru elektronicznego  [kliknij na link]

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku (prezentacja wykonana w programie Prezi przez klasę III R – technik organizacji reklamy)

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole:  SPACER PO ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W EŁKU


W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór na następujące profile kształcenia:

Technikum nr 5 – Szkoła Dzienna

Zawód Rozszerzenie Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik ekonomista geografia, matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 30
Technik informatyk matematyka, j. angielski j. angielski, j. niemiecki 1 30
Technik logistyk geografia, matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 30
Technik organizacji reklamy geografia, j. angielski j. angielski, j. niemiecki 1 30

Szkoła policealna dla dorosłych – Wydział Zaoczny

Zawód Kwalifikacje Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik administracji AU. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji j. angielski 1 30
Technik informatyk EE. 08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, EE. 09 Programowanie, tworzenie  i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. j. angielski 1 30
Technik rachunkowości AU. 36 Prowadzenie rachunkowości, AU A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych j. angielski 1 30

Gimnazjalisto! Jako uczeń „Ekonomiaka” możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, mile spędzać wolny czas na biwakach, wycieczkach, a także poprzez aktywny udział w różnych kołach zainteresowań i pogłębiać swój rozwój intelektualny. Jeżeli zdecydowałeś się podjąć naukę w naszej szkole wypełnij druk formularza dostępny na stronie internetowej elektronicznego naboru www.elk.edu.com.pl

DOŁĄCZ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO !!!


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego oraz postępowanie uzupełniającego na rok 2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

kliknij, aby pobrać –>> Postępowanie rekrutacyjne

Zarządzenie nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

kliknij, aby pobrać –>> Zarządzenie nr 4

Załącznik do zarządzenia nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.

kliknij, aby pobrać –>> Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 4

Zarządzenie nr 15 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez  Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie  szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia.

kliknij, aby pobrać –>> Zarządzenie nr 15

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

Lp.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji przez kandydatów, składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 7 maja – 12 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 22-26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 2 lipca 2018 r. do godz. 14.00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowana na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 4 lipca 2018 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 10 lipca 2018 r. do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej lub informacji o liczbie wolnych miejsc 11 lipca 2018 r. godz. 14.00

Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych:

Dokumenty wymagane do szkół ponadgimnazjalych:

  1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru – www.elk.edu.com.pl).
  2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
  3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
  • oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  • 2 zdjęć (podpisane na odwrocie),
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.
następna