Praktyki w Portugalii

Ekonomiści w Portugalii

W połowie maja zakończył się kolejny etap „portugalskiej przygody” uczniów naszej szkoły. Druga już grupa uczniów wróciła z dwutygodniowych tym razem praktyk zawodowych w portugalskim mieście Barcelos.

Tym razem wyjechali ekonomiści – uczniowie klasy III E. W trakcie dwutygodniowej praktyki zgłębiali zasady portugalskiej księgowości. Okazało się że są one takie same, jak w Polsce. Ciekawą formą zdobywania wiedzy były warsztaty prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa, od podstaw wymyślonego przez uczniów. Bardzo duże zainteresowanie wzbudzała nauka języka portugalskiego. Zajęcia dawały obustronną korzyść, ponieważ lektor bardzo chętnie uczył się od naszych uczniów polskiego. Generalnie Portugalczycy chętnie uczą się naszego języka z uwagi na liczne grupy z Polski goszczące w kampusie.

Uczestnicy praktyk zgodnie twierdzili, że ten dwutygodniowy wyjazd był doskonałym połączeniem pracy i wypoczynku. Portugalscy gospodarze zorganizowali dla naszej grupy dwie wycieczki. Zwiedziliśmy Porto, drugie co do wielkości miasto Portugalii, Guimarães – pierwszą stolicę kraju oraz Bragę słynącą z Sanktuarium Bom Jesus do Monte, obok Fatimy, najważniejszego centrum religii katolickiej w Portugalii.

Niewątpliwą atrakcją był również wypad na plażę nad oceanem w miejscowości Apulia, gdzie spędziliśmy całe popołudnie. O tym, że Portugalia to dla nas kraj raczej egzotyczny świadczyły reakcje młodzieży podczas wizyty w cytrusowym sadzie, gdzie mogliśmy jeść pomarańcze, mandarynki i cytryny, zrywając je wprost z drzew.

Podobnie jak w poprzedniej relacji, także i teraz należy podkreślić międzynarodowy wymiar pobytu w Portugalii. Nasi uczniowie spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Turcji, Rumunii, Litwy, Słowenii i Estonii, przekonując się, że bariery językowe nie są wcale straszne i przy odrobinie chęci, łatwe do pokonania.

Za najlepsze podsumowanie pobytu można uznać smutne miny młodzieży w dniu wyjazdu i zapewnienia, że wszyscy chętnie wróciliby tu jeszcze raz.

dr Wojciech S. Wawrzyńczak, koordynator projektu


Zaczynamy

12 marca 2017 roku to bardzo ważny dzień dla społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku. Tego właśnie dnia o godzinie 8.20 pierwsza grupa naszych uczniów wyjechała do Portugalii w celu odbycia miesięcznej praktyki zawodowej. Ośmiu uczniów z kierunku technik logistyk i dziewięciu z kierunku technik organizacji reklamy oraz dwoje opiekunów rozpoczęło swoją europejską przygodę.

Nasi uczniowie będę pracowali w firmach logistycznych i transportowych oraz w agencjach reklamowych w mieście Barcelos, położonym w na północy Portugalii w okręgu Braga. Będzie to dla nich znakomita okazja poprawić swoje umiejętności językowe, a przede wszystkim skonfrontować wiedzę zdobytą w szkole z rzeczywistymi warunkami pracy, dodatkowo w obcym językowo i poniekąd kulturowo środowisku.

Ponieważ nie samą pracą człowiek żyje, nasza organizacja partnerska przygotowała dla młodzieży dwie wycieczki do interesujących miejsc w Portugalii. Żeby jednak nie zapomnieć o szkole i nauce nasi uczniowie będą brali udział w kursie języka portugalskiego.

Wyzwanie stojące przed młodzieżą jest wielkie, ale jak widać na zdjęciu poniżej, humory dopisują i grupa jest świetnie przygotowana do reprezentowania swojego kraju zagranicą.

dr Wojciech S. Wawrzyńczak, koordynator projektu


Nowe wyzwania na Nowy Rok w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

W Nowym Roku 2017 społeczność szkolną Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku czekają nowe wyzwania związane z realizacją idei europejskiego wymiaru szkoły. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku szkoła otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację projektu nr 2016-1-PL01-KA102-024233 pt. „Staże zagraniczne szansą na lepszy rozwój”. Ten program operacyjny wspiera dotacjami z Europejskiego Funduszu Społecznego projekty ściśle związane ze szkolnictwem zawodowym. W wypadku Zespołu Szkół nr 5 w Ełku, szkoła pozyskała prawie 900 tys. złotych na sfinansowanie praktyk zawodowych uczniów klas trzecich w Portugalii.

Realizacja wspomnianego projektu jest przewidziana na dwa lata szkolne, czyli zakończy się wiosną 2018 roku. W tym czasie swoje, przewidziane programem nauczania, czterotygodniowe praktyki zawodowe odbędą uczniowie wszystkich obecnych klas drugich oraz dodatkowo uczniowie klas trzecich kształcących się na kierunkach technik ekonomista, technik logistyk oraz technik organizacji reklamy. Łącznie Portugalię odwiedzi prawie 90 uczniów podzielonych na pięć grup. Oznacza to, że z każdej klasy objętej projektem wyjedzie dziewięciu uczniów, którzy przejdą pomyślnie rekrutację.

Obecnie trwają przygotowania do wyjazdu pierwszej grupy uczniów klas trzecich z kierunków technik logistyk i technik organizacji reklamy. Spędzą oni cztery tygodnie w Portugalii w terminie od 13 marca do 9 kwietnia. Jeszcze przed wakacjami, w maju, wyjedzie grupa ekonomistów, a w dalszej kolejności, już w nowym roku szkolnym praktyki zagraniczne odbędą uczniowie wszystkich kierunków kształcenia, czyli informatycy, logistycy, reklama i ekonomiści. Kandydaci do wyjazdu uczestniczą w zajęciach przygotowawczych, w ramach których uczęszczają na kurs języka angielskiego, poznają historię, kulturę i obyczaje Portugalii, przechodzą kurs udzielania pierwszej pomocy, spotykają się z policjantem i rozmawiają o tym, jak zachować się w wypadku zagrożenia zamachem terrorystycznym. Bardzo ważnym elementem przygotowania przed wyjazdem są spotkania z psychologiem na temat sposobów radzenia sobie ze stresem wywołanym pobytem w zupełnie obcym środowisku. Dzięki tym zajęciom wyjazd będzie ciekawszy i bezpieczniejszy.

Na miejscu w Portugalii główną bazę będziemy mieli na północy kraju w miejscowości Barcelos. Cały pobyt organizuje nasz portugalski partner, agencja Intercultural Association Mobility Friends. Jest to organizacja mająca olbrzymie doświadczenie w przygotowaniu takich pobytów. Posiadają własną bazę noclegową z zapleczem socjalnym oraz szerokie kontakty w miejscowym środowisku biznesowym. To ostatnie jest szczególnie ważne z uwagi na zapewnienie miejsc odbywania staży zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia u pracodawców zapewniających profesjonalizm i należytą dbałość o jakość stażu. Nasz partner zapewnia uczestnikom projektu zakwaterowanie w dwu- i trzyosobowych pokojach o standardzie trójgwiazdkowego hotelu oraz pełne całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków w formie szwedzkiego stołu. Ponadto podczas pobytu nasi uczniowie przejdą kurs języka portugalskiego. Organizator zapewnia też program kulturalny na cały czas pobytu. Przewidziane są wycieczki do interesujących miejsc oraz imprezy kulturalne w weekendy. Nasi uczniowie będą przebywać w naprawdę międzynarodowym środowisku, ponieważ w kampusie, w którym będą mieszkać zazwyczaj przebywa kilka grup młodzieży z różnych krajów, nie tylko europejskich. Wszystkie koszty pobytu młodzieży i opiekunów (włącznie z kieszonkowym) są pokrywane z funduszy unijnych.

Udział w tym projekcie jest dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Ełku z jednej strony wielkim wyzwaniem, a z drugiej olbrzymią szansą na zdobycie cennych doświadczeń na międzynarodowym rynku pracy. Jest okazją na poznanie realiów funkcjonowania przedsiębiorstw w Portugalii. Umożliwia sprawdzenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz poznanie, przynajmniej podstaw języka portugalskiego. Te wszystkie umiejętności, kompetencje oraz zdobyta wiedza mogą stanowić istotny atut na starcie kariery zawodowej po ukończeniu szkoły.

Dla szkoły również jest to nowe doświadczenie pozwalające ugruntować jej europejski wymiar. Udział w projekcie oznacza istotny wzrost znaczenia szkoły w środowisku lokalnym. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna mają nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie szkoła będzie nadal i w jeszcze większym stopniu postrzegana jako nowoczesna placówka edukacyjna dająca swoim absolwentom szersze, niż w wypadku innych szkół zawodowych, perspektywy wejścia na, nie tylko lokalny, rynek pracy i odniesienie sukcesu już na początku kariery zawodowej. Aby taka praktyka miała charakter ciągły, już w tej chwili podejmujemy działania mające na celu kontynuację tego projektu w latach następnych.

Opracował dr Wojciech S. Wawrzyńczak

następna
Skip to content