Projekt o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052017 w ramach programu Erasmus+

Konferencja finałowa podsumowująca realizację projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052017  w ramach programu Erasmus+.

Dnia 16 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja finałowa podsumowująca realizację projektu programu Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000052017, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W ramach projektu dwudziestu sześciu uczniów naszej szkoły – w dwóch grupach – odbyło staże we Włoszech w ramach praktyk zawodowych. Dodatkowo, w ramach tego samego projektu, dwóch nauczycieli kształcenia zawodowego, Karol Czepułkowski i Michał Dobrzycki, wzięło udział w technikach kształcenia typu job shadowing polegających na obserwacji pracy oraz dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie metod kształcenia zawodowego. Udział w projekcie był dla wszystkich uczestników bezpłatny, a koszty projektu zostały pokryte ze środków programu Erasmus+ przekazanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będącej Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce.

Podczas konferencji uczniowie i nauczyciele podzielili się przeżyciami oraz doświadczeniami z pobytu. Omówiono zarówno przebieg samych praktyk jak i umiejętne wykorzystanie czasu wolnego. Stażyści podzielili się również wrażeniami z wycieczek np. do Rzymu, w których mogli brać udział w czasie pobytów zagranicznych.

Najważniejszym punktem konferencji było przekazanie uczniom przez dyrektora szkoły, Macieja Karanowskiego, certyfikatów Europass – mobilność w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Europass jest dokumentem, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba odbyła staż za granicą. W prosty, spójny i zrozumiały sposób wskazuje, jakie umiejętności nabył uczestnik i jakim doświadczeniem może się wykazać.

Cieszymy się również, iż nasza szkoła, korzystając z przyznanej akredytacji, od przyszłego roku szkolnego będzie realizować kolejny projekt, w ramach którego nasi uczniowie wyjadą na staże zagraniczne.

Aktualizacja z dnia 24 maja 2024 roku.

Maciej Karanowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, 13 września 2023 r. podpisał aneks do umowy na realizację projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000052017 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności, co wpłynęło na zwiększenie kwoty dotacji o 15 044,00 EUR. Tym samym całkowita kwota dotacji wyniosła 63 688,00 EUR, a czas trwania projektu wydłużono o 24 miesiące – do 31 maja 2024 roku.

Konsekwencją podpisania aneksu, w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000052017, była możliwość wysłania do Włoch na staże – w ramach praktyk zawodowych – ośmiu uczniów z kierunku technik logistyk. Od 9 grudnia 2023 do 22 grudnia 2023 wspomniani logistycy odbywali staż wspólnie z trzynastoosobową grupą uczniów z kierunku technik informatyk, których wyjazd był możliwy w związku z kolejnym, realizowanym przez szkołę, projektem o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451 – więcej w zakładce Projekty – Erasmus+2023-1-PL01-KA121-VET-000127451. Konferencja finałowa dla ośmioosobowej grupy logistyków związana z przekazaniem uczestnikom, przez dyrektora szkoły Macieja Karanowskiego, certyfikatów Europass – mobilność odbyła się 24 maja 2024 roku w Zespole Szkół nr 5 w Ełku wspólnie z galą organizowaną na zakończenie działań w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

Od 1 czerwca 2022 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu programu Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000052017, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W ramach projektu uczniowie wyjadą na staże do Włoch w dwóch grupach. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty projektu zostaną pokryte ze środków programu Erasmus+ przekazanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będącej Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce.

Dodatkowo w ramach tego samego projektu dwóch nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w technikach kształcenia typu job shadowing polegających na obserwacji pracy i dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie metod kształcenia zawodowego – poznanie nowych metod pracy, zapoznanie się z warunkami realizacji kształcenia zawodowego – w zaprzyjaźnionych, włoskich zakładach pracy. Wymiernym efektem końcowym działań będzie rozwój zawodowy nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz wzrost jakości pracy szkoły.

Regulamin zasad rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Ełku w projekcie nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052017 w ramach programu Erasmus+ .pdf

 

następna
Skip to content