Erasmus+ EE01-KA102

Erasmus+ EE01-KA102

Praktyki zawodowe w programie Erasmus +.

erasmus123

We współpracy z Tallinna Polütehnikum w Estoni nasza szkoła realizuje projekt pt. “Piirideta ECVET – kujundades oskusi” (PEKO) – ECVET bez granic – projektowanie umiejętności (PEKO).

Numer projektu: 2015-1-EE01-KA102-013383

Uczniowie Technikum z Tallinie odbywają miesięczną praktykę w firmie ElkNet.

ee2

Opiekę nad praktykantami sprawuje pedagog z ZS nr 5. Praktyki uczniów z Estonii w projekcie Erasmus+ w Ełku są możliwe dzięki umowie „o współpracy” jaka ma podpisaną nasza szkoła z  Tallinna Polütehnikum.

Państwa uczestniczące: Łotwa, Finlandia, Turcja, Hiszpania, Portugalia, Polska.

ee1

Główny koordynator projektu:

  • Tallinna Polütehnikum (Estonia)

Partnerzy:

  • AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (Portugalia)
  • Zespol Szkol nr 5 im. Karola Brzostwskiego (Polska)
  • ES PUERTA BONITA (Hiszpania)
  • Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums” (Łotwa)
  • Bucak Teknik ve Endustri Meslek Lisesi, Bucak, Türg (Turcja)
  • Jyväskylä Educational Consortium, Jyväskylä (Finlandia)
następna
Skip to content