PO WER

Fotorelacja z wyjazdu nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Ełku na Łotwę  4 – 7 kwietnia 2016

zpz3

W dniach 4 – 7 kwietnia 2016 odbył się wyjazd nauczycieli i dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Ełku Kazimierza Czepułkowskiego na Łotwę, do Daugavpils, na szkolenie dla mobilności kadry w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora  Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Daugavpils

– miasto na Łotwie, w południowo-wschodniej części kraju, nad Dźwiną (nazwa w języku łotewskim oznacza zamek nad Daugavą, tj. Dźwiną), miasto wydzielone, drugie co do wielkości miasto Łotwy, stolica i centrum naukowe, przemysłowe i kulturalne Łatgalii (b. Inflant Polskich). Główny ośrodek Polaków na Łotwie; większość mieszkańców miasta stanowi ludność rosyjskojęzyczna (w tym Rosjanie, Białorusini) oraz Polacy, natomiast Łotysze to ok. 17% mieszkańców.

Nasz hotel  LATGOLA

Profesjonalny personel, słynna łotewska gościnność i pyszne jedzenie.

Transport

Popularnym środkiem transportu w Daugavpils są tramwaje. Bilety kupuje się  u pani tramwajarki wewnątrz wagonu. Cena 32 euro centy.

Chodziliśmy też pieszo, a nawet udało nam się przejechać samochodem elektrycznym.

Daugavpils Tehnikum

Miasto piękne, ale największym zaskoczeniem była szkoła. Nasz partner: Daugavpils Tehnikum.
Trzy oddzielne budynki w różnych częściach miasta, 1700 uczniów, ponad 120 nauczycieli i jedna pani dyrektor: Ingride Brokane.

Przyjęto nas niezwykle serdecznie, spotkaliśmy się z dyrekcją, pracownikami wydziału projektów unijnych, obejrzeliśmy szkołę – świeżo po remoncie. Warunki pracy i nauki są zachwycające.

Obserwowaliśmy zajęcia lekcyjne na kierunku IT.
A w niektórych sami uczestniczyliśmy jako uczniowie. Lekcje w języku rosyjskim były dla nas nowością. Staraliśmy się dzielnie nadążyć za łotewską młodzieżą.

Prelekcje

Aby się dowiedzieć, jak wygląda system nauczania informatyków na Łotwie, uczestniczyliśmy w prelekcji przygotowanej przez pana Jewgenija Kruzkova, kierownika katedry informatycznej Daugavpils Tehnikum (zdjęcie po lewej). Prelekcję o polskim systemie oświaty wygłosił pan Wojciech Wawrzyńczak (zdjęcie po prawej).

Dyskusje były bardzo ożywione, chcieliśmy się dowiedzieć jak najwięcej o łotewskim systemie oświaty i sposobach zarządzania tak dużą szkołą.

Efektem naszych dyskusji była tabela różnic i zgodności w programie nauczania technika informatyka. Według nas taki plan nauczania jest ideałem, do którego należy dążyć.

W tabeli uwzględniono podział na kolejne klasy i podział na grupy. Liczby w poszczególnych kratkach oznaczają tygodniową ilość godzin przypisaną danemu przedmiotowi.

W Daugavpils Tehnikum istnieje oddzielna komórka unijnych projektów. Jej pracownicy nie są nauczycielami, tylko z ramienia szkoły zajmują się pisaniem  i koordynacją projektów unijnych.

Panie są niezwykle sympatyczne, towarzyszyły nam w wielu spotkaniach.

Obserwowaliśmy pracę rozległych korpusów szkoły. I znów na chwilę stawaliśmy się ciekawskimi uczniami.

Nauka języków obcych musi być przyjemnością.

A może jeszcze pracownia kroju i szycia? Kącik wypoczynkowy dla uczniów i aula szkolna.

Wagon kolejowy przystosowany do zajęć lekcyjnych.

Bursa szkolna dla około 400 uczniów i jej część rozrywkowa. Na zdjęciu po prawej pokój nauczycielski. 

Pracownia chemii.

Trenażery i symulatory kolejowe.

Sala kinowa 7D do projekcji jazdy kolejowej dla całej klasy.

Wizyta na Uniwersytecie w Daugavpils.

Uniwersyteckie serwery.

Wydziały Informatyki i Fizyki.

Bardzo nam się spodobała architektura wnętrz.

Wydział Biologii.

Ekologiczne pojazdy Wydziału Biologii.

Twierdza Daugavpils

Wybudowana w pierwszej połowie XIX wieku twierdza Daugavpils wielokrotnie zmieniała właścicieli: Rosjanie, Francuzi, Niemcy. Dziś jest niebywałą atrakcją turystyczną i siedzibą wielu instytucji.

Polski akcent na terenie Twierdzy: pamiątkowa tablica poświęcona polskim żołnierzom walczącym w powstaniu styczniowym.

Jedną z instytucji jest znajdująca się na terenie Twierdzy Galeria Obrazów Marka Rothko – wielkiego łotewskiego malarza współczesnego  – dumy Daugavpils. Na zdjęciu po prawej jedna z prac Marka Rothko, Orange. Red. Yellow.

Nasze spostrzeżenia.

Łotwa to nieduży kraj z dużym potencjałem. Z racji swej wielkości mają inaczej rozdzielony system finansowania oświaty i podziału środków unijnych. Dzięki temu udaje im się skutecznie dofinansować szkoły. Najbardziej nam się podobało bogate wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz praktyki zawodowe w ostatnim roku nauki trwające 6 miesięcy.

Ciekawym rozwiązaniem było przystosowanie  wagonu kolejowego do odbywania zajęć szkolnych. Niesamowicie nam się spodobała sala projekcyjna 7D oraz trenażery i symulatory …

Uroczyste wręczenie EUROPASS-ów

Europass Mobilność

dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.

Umiejętności i kompetencje zawodowe zdobyte podczas europejskiej ścieżki kształcenia:

  1. Umiejętność tworzenia planu nauczania dla zawodu technik informatyk.
  2. Umiejętność wykorzystania na lekcjach filmów instruktażowych jako materiałów szkoleniowych.
  3. Umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologiiw procesie nauczania (kino 7D, trenażery, specjalistyczne oprogramowanie, tablice interaktywne, ekrany dotykowe, tablety wielkoformatowe, panele do programowania cyfrowych układów elektronicznych).
  4. Udoskonalanie praktycznej znajomości języka angielskiego.
  5. Poszerzania zasobu słownictwa języka angielskiego zawodowego i technicznego z zakresu IT.
  6. Umiejętność wykorzystania oprogramowania Flow! Works w pracy z tablicą interaktywną i ekranem dotykowym.
  7. Umiejętność wykorzystania programu Solid Edge STB do tworzenia obiektów 3D z możliwością symulacji ruchu.
  8. Rozszerzenie kompetencji w zakresie oprogramowania i sprzętu CISCO.

zpz1

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.

Pamiątkowy plakat z podpisami uczestników projektu.

Koordynatorzy naszego projektu.

Specjalne podziękowania należą się panu Jevgenijowi Krużkovowi za opiekę nad całą naszą grupą, wielojęzyczność, poświęcony czas i niesamowitą cierpliwość. Dziękujemy!

Panie Tadziu!
Dzięki za wszystko, za opiekę, umiejętność przekazywania doświadczeń, dzielenia się wiedzą, zaangażowanie i ojcowską cierpliwość.

Do zobaczenia w Ełku!


Przed rozpoczęciem mobilności

Społeczność uczniowska ZS nr 5 przygotowuję się do mobilności kadry w ramach projektu. Uczniowie trzeciej klasy „technik organizacji reklamy” zaprojektowali i wykonali plakaty promujące realizację w naszej szkole projektu PO WER. Animatorami prac były Panie A. Strykowska i A. Strzała.

Plakaty (zamieszczone poniżej) zostaną umieszczone w szkole naszego partnera, na tablicy organu prowadzącego i u nas. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za prace!

Tadeusz Kaleta

zpz1

zpz2

zpz3


Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Tytuł projektu: Zobaczyć, poznać, zastosować.

Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-016261

Partner: Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums” (Daugavpils -Łotwa)

Budżet projektu: 10 690 €

Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 31.12.2016r.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Realizacja mobilności: 03. – 08.04.2016r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

power_logo

następna
Skip to content