Ubezpieczenie

Ubezpieczenie na rok szkolny 2022/2023

W porozumieniu z Radą Rodziców szkoła przyjęła propozycję kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Uczniów (NNWU) w firmie COMPENSA TU S.A. W celu ubezpieczenia dziecka należy:

KROK 1:
Wejdź na stronę https://szkola.compensa.pl i wpisz hasło: 426477 (w tym miejscu znajduje się również kontakt do pośrednika opiekującego się Twoją szkołą)

KROK 2:
Wpisz liczbę dzieci, które chcesz ubezpieczyć.  Zdecyduj, który wariant odpowiada Twoim potrzebom. Kliknij „wybierz” i przejdź dalej.

KROK 3:
Uzupełnij dane:  Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mail, na który chcesz otrzymać dokumenty potwierdzające przystąpienie do umowy. Wpisz dane ubezpieczonych dzieci (imię, nazwisko i data urodzenia)

Zaakceptuj odpowiednie oświadczenia (m.in. o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Regulamin).

KROK 4:
Zapłać za wybrane ubezpieczenie.

UWAGA: przerwanie transakcji przerywa cały proces. Po opłaceniu składki czekaj na potwierdzenie transakcji i certyfikat ubezpieczenia. Certyfikat zawiera: numer polisy, okres ubezpieczenia, dane osób ubezpieczonych, zakres i sumy ubezpieczenia, sposoby zgłaszania szkody.

OSTATECZNY TERMIN OPŁATY SKŁADKI: 31.10.2022.

W załączeniu Karta Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

Rok szkolny 2022/2023 NNW SZKOLNE – oferta grupowa dla Zespołu Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne .pdf

następna
Skip to content