Rada Pedagogiczna

Dyrekcja szkoły:
Karanowski Maciej – dyrektor szkoły
Łochowska Izabela – wicedyrektor szkoły ds. kształcenia ogólnego
Milewska Marta – wicedyrektor szkoły ds. kształcenia zawodowego

 

Rada Pedagogiczna:
Adasiewicz Agnieszka
Andruczyk Elżbieta
Bartnik Tomasz
Bernat Agnieszka
Billewicz Tomasz
Bobrowska Beata
Chmielewski Jarosław
Czepułkowska Bożena
Czepułkowski Karol
Dawidowski Marcin
Dąbrowska Małgorzata
Dobrzycki Michał
Drozdowska Ewa
Drozdowski Jarosław
Dymek Anna
Fiłonowicz Agata
Gawedzka Magdalena
Gątowska Halina
Grycmacher Ewa
Harasiuk Agnieszka
Harasiuk Grzegorz
Jeżewska Elżbieta
Kamiński Przemysław
Karanowski Maciej – przewodniczący Rady Pedagogicznej
Karwel Urszula
Karwowska Magdalena
Kawałko Dorota
Klonowska Aneta
Koronkiewicz Beata Julita
Kowalczyk Iwona
Lewandowska Ada
Łochowska Izabela
Łojewska Cecylia
Łukaszewicz Agnieszka
Łukaszewicz Dariusz
Maciejewska-Cieciuch Katarzyna
Malinowska Joanna
Martyka Bożena
Michalak Urszula
Milewska Marta
Mirkowicz Alicja
Pachucka Joanna
Pazdej Anna
Potuszyński Daniel
Romatowska Sylwia
Romotowski Grzegorz
Ryszkiewicz Marcin
Soroka Ewa Joanna
Strykowska Anna
Strzała Agnieszka
Suchocka-Milewska Angelika
Szarejko-Dapkiewicz Agnieszka
Szmurło Andrzej
Szorc Janusz
Świerzbińska Teresa
Tyszkowski Juliusz
Wakuła Małgorzata
Witczak Sławomir
Zdanowski Łukasz
Żebrowska Justyna
Żóber Katarzyna

 

Kierownik praktyk zawodowych:
Łukaszewicz Dariusz

 

Pedagog szkolny:
Czepułkowska Bożena

 

Psycholog szkolny:
Maciejewska-Cieciuch Katarzyna

 

Pedagog specjalny:
Justyna Żebrowska

 

Nauczyciele współorganizujący kształcenie:
Gątowska Halina
Romatowska Sylwia

 

Bibliotekarze:
Koronkiewicz Beata Julita
Michalak Urszula

 

Doradcy zawodowi:
Kawałko Dorota
Pachucka Joanna
następna
Skip to content