Duplikaty

Opłata za duplikat świadectwa promocyjnego, dojrzałości lub ukończenia wynosi 26 zł. Opłata wyłącznie przelewem na numer konta bankowego: 36 1020 4724 0000 3802 0343 7787. Po opłaceniu należy wysłać na maila szkoły tj. sekretariat@zs5.elk.pl potwierdzenie przelewu.

Dopiero po otrzymaniu przez szkołę opłaty i potwierdzenia przelewu zaczynamy przygotowywać duplikat. Czas oczekiwania na duplikat – do 14 dni (od dnia otrzymania opłaty).

Duplikat jest wydawany tylko w przypadkach, gdy oryginał dokumentu został zgubiony lub zniszczony. Osoba posiadająca oryginał świadectwa nie może ubiegać się o duplikat.

Podanie o wydanie duplikatu <– kliknij, aby pobrać
następna
Skip to content