Erasmus+ LT01-KA202

ERASMUS + program unijny

Od 01.09.2015 roku realizujemy projekt w sektorze partnerstwa strategicznego, akcja KA202.


Walencja – Paiporta – Hiszpania

logo

W dniach 3 – 4 czerwca 2016r. doszło do drugiego spotkania grup roboczych szkół uczestniczących w Projekcie.

lt_1

W czasie spotkania w Walencji został doprecyzowany i ostatecznie zatwierdzony podział godzin kształcenia pomiędzy poszczególne przedmioty w we wspólnym programie nauczania. Ponadto określono liczbę godzin praktyk zawodowych z podziałem na praktyki w miejscu zamieszkania i zagraniczne. Podjęto także wstępną dyskusję na temat szczegółowych treści nauczania, które powinny się znaleźć w przedmiotowych programach nauczania.

lt_2     lt_3

lt_4     lt_5

Prace wykonywano w grupach.

Gospodarze przygotowali na „powitanie” występ młodzieży uzdolnionej muzycznie.

lt_6     lt_7

Pokazali warunki w jakich pracują.

lt_8      lt_9

lt_10


Realizacja projektu 2015-1-LT01-KA202-013479

logo

Tallinn – Estonia

Prace nad realizacją projektu rozpoczęto już dawno, a teraz (4-5 lutego 2016 r.) w Tallina Politehnikum spotkali się nauczyciele ze szkół uczestników.

uczestnicy

Przedstawiono prace obejmujące programy nauczania na kierunku „technik informatyk” w pięciu europejskich państwach: Estonii, Hiszpanii, Litwie, Łotwie, Portugalii i Polsce.

Pliki z pracami można pobrać z naszej strony.

Każda ze stron dokonała wyboru najistotniejszych jej zdaniem przedmiotów. Zobaczcie rezultaty „konfrontacji”.

zestawPotwierdzeniem udziału w konferencji są certyfikaty wydane przez technikum w Tallinie.

TadeuszWojtek

Pliki z autorskimi pracami:

Kaupo Nõlvak – Estonia  .ppt
Ana Ribeiro – Portugalia  .ppt
Wojciech Wawrzyńczak – Polska  .pdf
Jevgeņijs Kružkovs – Łotwa  .ppt
Adomas Pakalnis – Litwa  .pptx
Susana Valero Molinar – Hiszpania  .pdf


Mobilności kadry w szkolnictwie zawodowym.

Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

erasmus123

Tytuł projektu: Let’s unify IT! (Zróbmy TO!)

Numer projektu: 2015-1-LT01-KA202-013479
Budżet projektu: 15 040 € na 24 miesiące.
Czas trwania projektu: 01.09.2015.-.01.09.2017

Państwa uczestniczące: Litwa, Łotwa, Hiszpania, Estonia, Portugalia, Polska

erasmus_lt

Główny koordynator projektu:
– Litwa: Vilniaus gelezinkelio transporto ir verslo paslaugi mokykla

Partnerzy:
– Estonia: Tallinna Polütehnikum
– Hiszpania: IES LA SENIA
– Łotwa: Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums”
– Polska: Zespół Szkoł nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku
– Portugalia: AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro

Realizacja projektu polega na spotkaniach w wybranych szkołach i konferencjach na zaplanowane tematy, opracowaniu modelu programu nauczania w zawodzie technik informatyk, przygotowania gruntu pod wspólne praktyki uczniów w krajach – uczestnikach projektu.

I spotkanie: „Porównanie programów nauczania IT” (Estonia)
II spotkanie: „Ustalenie potrzeb i możliwości dodania, bądź odjęcia zagadnień nauczania IT w celu unifikacji programów” (Hiszpania)
III spotkanie: „Określenie sposobu ewaluacji tworzonego zunifikowanego programu nauczania” (Portugalia)
IV spotkanie: Wypracowanie modelu organizacji praktyk uczniowskich, ocena wyników projektu” (Litwa)

następna
Skip to content