Koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia dla uczniów

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • Zajęcia sportowe ­– koszykówka – Daniel Potuszyński, poniedziałek 15:00-16:30, sala gimnastyczna
 • Zajęcia sportowe – siatkówka – Czepułkowski Karol, wtorek 16:00-18:00, sala gimnastyczna
 • Koło szachowe – Tomasz Bartnik, środa 15:05 – 16:05, sala 51
 • Koło informatyczno-robotyczne – Aneta Klonowska, środa 15:00  –15:45, sala 46
 • Wolontariat – Joanna Malinowska, spotkania według potrzeb, sala 82
 • Koło plastyczne – Urszula Michalak, spotkania według potrzeb, biblioteka szkolna
 • Samorząd Uczniowski – Agnieszka Adasiewicz, spotkania według potrzeb, sala 11
 • Social Media – Agnieszka Łukaszewicz, spotkania według potrzeb na platformie Google Meet

Inne zajęcia:

 • Przygotowanie do konkursów, olimpiad – Anna Dymek, Teresa Świerzbińska, Anna Pazdej, Alicja Mirkowicz (doraźnie)
 • Przygotowanie do konkursów, olimpiad z języka polskiego – Joanna Malinowska (doraźnie)
 • Fakultety z biologii – przygotowanie do matury rozszerzonej – Katarzyna Żóber, wtorek godz. 8:00-8:45

W naszej szkole prowadzone były następujące projekty:

1. Młodzieżowy Klub Dyskusyjny: http://podaj-dalej.webnode.com/mkd/

2. „Starter – Młodzi w biznesie”

W roku szkolnym 2011/12 nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Starter -młodzi w biznesie”.

Projekt został stworzony dla uczniów i studentów zainteresowanych nabyciem wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Umiejętności zdobyte w trakcie jego realizacji przyczynić się mogą do skutecznego zaistnienia uczestników na rynku pracy. Głównym założeniem projektu jest bowiem aktywne zdobywanie kompetencji, które w niedalekiej przyszłości mogą zostać wykorzystane w pracy zawodowej.

W projekcie wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie, z terenu trzech województw Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego, które były zainteresowanie utworzeniem Klubów Przedsiębiorczości. W ramach działalności Klubu odbywały się:

– cotygodniowe spotkania członków Klubu poświęcone realizacji programu edukacyjnego gry Cashflow,

– szkolenia mające na celu przybliżenie uczestnikom zasad i konstrukcji profesjonalnego biznes planu

– seminaria tematyczne nt. pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przełamywania stereotypu płci na rynku pracy

– indywidualny mentoring dla członków Klubu w zakresie budowania kariery biznesowej

Każdy Klub liczy minimum 15 członków, z czego minimum 9 stanowią dziewczęta. Podczas regularnych spotkań uczniowie dowiadują się jak prowadzić działalność gospodarczą oraz dobrze inwestować i zarabiać pieniądze. Mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy biznes plan, w którym główną nagrodą jest indeks na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz laptop. Dla członków Klubu uruchomiony został także portal tematyczny www.twojbiznes.byd.pl

Partnerami projektu, prócz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, byli Wyższa Szkoła Gospodarki i Urząd Miasta w Bydgoszczy. Projekt realizowany był w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W naszej szkole zajęcia prowadzone są w każdy czwartek o godz. 14.10 przez panią Martę Milewską, a do klubu należy 17 uczniów naszej szkoły.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

klub_eko


3. „Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej”.

W ramach projektu uczniowie klas I-III mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji kluczowych w dziedzinie języków obcych, umiejętności komputerowych i przedsiębiorczości.

W szkole realizowane były trzy rodzaje zajęć: zajęcia z języka angielskiego; zajęcia komputerowe ECDL oraz zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.

W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości w wymiarze 20 godzin w semestrze uczniowie mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie finansów, ekonomii i przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone były przez panią Martę Milewską według ustalonego harmonogramu.

W ramach zajęć komputerowych ECDL 33 uczniów naszej szkoły wzięło udział w kursie trwającym 120 godzin lekcyjnych, którego celem było przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Certyfikat potwierdza zdobyte umiejętności komputerowe i honorowany jest w krajach Unii Europejskiej. W ramach zajęć uczestnicy zdali egzaminy na platformie egzaminacyjnej. Zajęcia w dwóch grupach prowadzone były przez pana Macieja Karanowskiego i pana Tadeusza Kaletę.

akk

następna
Skip to content