Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451 w ramach programu Erasmus+

Konferencja finałowa podsumowująca realizację projektu o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451 w ramach programu Erasmus+.

Dnia 24 maja 2024 roku odbyła się konferencja finałowa podsumowująca realizację projektu programu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W związku z realizacją projektu, dwudziestu sześciu uczniów naszej szkoły – w dwóch grupach – odbyło staże w ramach praktyk zawodowych we Włoszech i Portugalii. Co więcej, w ramach tego samego projektu, nauczycielka kształcenia zawodowego, Agnieszka Szarejko-Dapkiewicz, wzięła udział w technikach kształcenia typu job shadowing polegających na obserwacji pracy oraz dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie metod kształcenia zawodowego. Standardowo udział w projekcie był dla wszystkich uczestników bezpłatny, a koszty projektu zostały pokryte ze środków programu Erasmus+ przekazanych  szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będącej Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce.

Podczas gali uczniowie i nauczyciele podzielili się przeżyciami oraz doświadczeniami z pobytu. Omówiono zarówno przebieg samych praktyk, jak i umiejętne wykorzystanie czasu wolnego. Stażyści podzielili się również wrażeniami z wycieczek np. do Rzymu i Porto, w których mogli brać udział w czasie pobytów zagranicznych. Najważniejszym punktem konferencji było przekazanie uczniom przez dyrektora szkoły, Macieja Karanowskiego, certyfikatów Europass – mobilność w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Europass jest dokumentem, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba odbyła staż za granicą. W przejrzysty, zwięzły i czytelny sposób wskazuje, jakie umiejętności nabył uczestnik i jakim doświadczeniem może się wykazać. Ponadto z dumą przypominamy, iż nasza szkoła, korzystając z przyznanej akredytacji, od przyszłego roku szkolnego będzie realizować następny projekt, w ramach którego nasi uczniowie ponownie wyjadą na staże zagraniczne.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

Od 1 czerwca 2023 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu programu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W ramach projektu uczniowie wyjadą na staże do Włoch i Portugalii w dwóch grupach. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty projektu zostaną pokryte ze środków programu Erasmus+ przekazanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji będącej Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce.

Dodatkowo w ramach tego samego projektu nauczyciel kształcenia zawodowego weźmie udział w technikach kształcenia typu job shadowing polegających na obserwacji pracy i dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie metod kształcenia zawodowego – poznanie nowych metod pracy, zapoznanie się z warunkami realizacji kształcenia zawodowego – w zaprzyjaźnionych, portugalskich zakładach pracy. Wymiernym efektem końcowym działań będzie rozwój zawodowy nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz wzrost jakości pracy szkoły.

Regulamin zasad rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Ełku w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451 w ramach programu Erasmus+ .pdf

następna
Skip to content