Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451 w ramach programu Erasmus+

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

Od 1 czerwca 2023 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu programu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W ramach projektu uczniowie wyjadą na staże do Włoch i Portugalii w dwóch grupach. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty projektu zostaną pokryte ze środków programu Erasmus+ przekazanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji będącej Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce.

Dodatkowo w ramach tego samego projektu nauczyciel kształcenia zawodowego weźmie udział w technikach kształcenia typu job shadowing polegających na obserwacji pracy i dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie metod kształcenia zawodowego – poznanie nowych metod pracy, zapoznanie się z warunkami realizacji kształcenia zawodowego – w zaprzyjaźnionych, portugalskich zakładach pracy. Wymiernym efektem końcowym działań będzie rozwój zawodowy nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz wzrost jakości pracy szkoły.

Regulamin zasad rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Ełku w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127451 w ramach programu Erasmus+ .pdf

następna
Skip to content