Publikacje nauczycieli

Dla uczniów:

1. BHP (opr. mgr Łukasz Zdanowski)

Podręcznik BHP – plik .pdf

2. Historia, Wiedza o społeczeństwie (opr. mgr Dariusz Łukaszewicz)

a) Historia:

Humanizm i odrodzenie – prezentacja

Kongres Wiedeński – prezentacja

Wielkie odkrycia geograficzne – prezentacja

b) Wiedza o społeczeństwie:

Podstawowe pojęcia, funkcje i gałęzie prawa – prezentacja

Samorząd terytorialny w Polsce – prezentacja
3. Systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe,  (opr. mgr Grzegorz Sulikowski)

a) Windows XP – podsumowanie – ćwiczenia .pdf

b) Sieci komputerowe – powtórzenie .pdf

c) Założenia do projektu – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe . pdf

d) Wyznaczanie adresów i zakresu sieci .pdf

e) Przypomnienie wiadomości z posługiwania się Microsoft Word 2003 .pdf

4. Multimedia i grafika komputerowa; Zajęcia Specjalizacyjne – grafika komputerowa (opr. mgr Maciej Karanowski)

a) Kolorowanie zdjęć [pdf]

b) Animowany gif  [pdf]

c) Animacje jednorazowe [pdf]

d) Usuwanie efektu czerwonych oczu [pdf]

e) Zanikanie fotografii [pdf]

f) Tworzenie sekwencji ruchu w programie BLENDER [pdf]

5. Tworzenie stron internetowych w html (opr. mgr Maciej Karanowski)

a) Znaczniki html .doc

b) Osnowa dokumentu, kolor tła, tytuły, akapit i wiersz, poziome linie .pdf

c) Zasady formatowania czcionek w dokumentach html .pdf

d) Odsyłacze, punktory i numeracja, style .pdf

e) Wstawianie grafiki do dokumentu, animacje .pdf

f) Wstawianie i formatowanie tabel .pdf

g) Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .doc

h) KURS HTML .pdf


Dla nauczycieli:

1. Wiedza o społeczeństwie, Historia, Systemy operacyjne i sieci komputerowe

(opr. mgr Dariusz Łukaszewicz)

a) Wiedza o społeczeństwie:

Formy państwa – prezentacja

Funkcje parlamentu – foliogram

Kompetencje sejmu, senatu, zgromadzenia – prezentacja

b) Historia:

konspekt – Dorobek cywilizacyjny Greków

konspekt – Księstwo Warszawskie – geneza, terytorium, ustrój polityczny i społeczny

konspekt – Powstanie USA

konspekt – Wielkie odkrycia geograficzne

c) Systemy operacyjne i sieci komputerowe:

 konspekt – SOiSK omówienie egzaminu próbnego

2. Sieci komputerowe (opr. mgr Grzegorz Sulikowski)

a) Zasady Zabezpieczeń Lokalnych – scenariusz zajęć .pdf

3. Programowanie strukturalne i obiektowe (opr. mgr Jarosław Drozdowski)

a) Scenariusze i ćwiczenia – Programowanie obiektowe .pdf

b) KURS C++ .zip

4. „Zagadnienia z zakresu piłki nożnej"  mgr. Marcin Ryszkiewicz

a) Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej z piłką .pptx

b) Poradnik dla trenera .doc

c) Trening wytrzymałości szybkościowej .doc

d) Przyjęcie piłki prostym podbiciem .pptx

e) Atlas podań .doc


następna
Skip to content