Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku .pdf (aktualizacja: 18.09.2023 r.)

Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego  w Ełku .pdf

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego  w Ełku na rok szkolny_2023/2024 .pdf

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 .pdf

Terminarz rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – rok szkolny 2023/2024 .pdf

Regulamin sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 w Ełku oraz Zarządzeniem nr 15/2023 Dyrektora szkoły .pdf

Karta wycieczki Zespół Szkół nr 5 w Ełku .docx

Karta wycieczki Zespół Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Regulamin wycieczki Zespół Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Zgoda rodziców/opiekunów na udział w wycieczce .pdf

Zgoda na opiekę stomatologiczną .pdf

Procedura postępowania w sytuacji powstania wypadku ucznia – Zespół Szkół nr 5 w Ełku .zip (po pobraniu proszę rozpakować plik)


Regulamin usprawiedliwiania nieobecności szkolnych w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

Regulamin odbywania praktyk zawodowych w Technikum nr 5 .pdf


Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 5 w Ełku obowiązujące od 5 kwietnia 2022 r. .pdf

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii od 1 września 2020 r. – Zespół Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym i hybrydowym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku w roku szkolnym 2020/2021 .pdf

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

  1. Pismo do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów
  2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
  3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

następna
Skip to content