Matura

UWAGA !!!

Informujemy, że absolwenci zlikwidowanych szkół – V Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzących dawniej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – składają deklarację maturalną oraz świadectwo ukończenia szkoły (a także, jeżeli dotyczy, dokumenty uprawniające do przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach/formie dostosowanych do specjalnych potrzeb) dyrektorowi właściwej OKE, nie później niż do 7 lutego 2024 r. Zdający zostanie skierowany na egzamin do wskazanej przez dyrektora OKE szkoły.

następna
Skip to content