Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi


Właśnie dostaliśmy pierwszą przesyłkę z wyposażeniem szkolnej SPInKi (Szkolny Punkt Informacji i Kariery) – meble i tablica magnetyczna! 🙂

 


Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu będzie realizowała w województwie warmińsko-mazurskim projekt w ramach konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16 pn. Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Okres realizacji projektu: 02 października 2017 r. – 31 marca 2022 r. 1.17 Wartość ogółem projektu to 5 226 685,86 zł, w tym wydatki: kwalifikowalne: 5 226 685,86 zł, wnioskowane dofinansowanie: 4 701 025,86 zł, wkład UE: 4 442 682,98 zł, wkład własny: 10,06%, procent dofinansowania wartości: 89,94%

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno–zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.

W ramach projektu będą realizowane m.in. następujące zadania:

 • Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych doradcy edukacyjno-zawodowego ramach bezpłatnych studiów podyplomowych
  (dwie edycje – w Elblągu i  Olsztynie) przez osoby realizujące zadania doradztwa w szkołach i placówkach kształcenie zawodowego, które nie posiadają kwalifikacji z tej dziedziny;
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych
  poprzez warsztaty, konferencje, wykłady otwarte, konkursy dotyczące doradztwa zawodowego;
 • Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery- SPInKa,
  wyposażonych w niezbędny sprzęt do prowadzenia efektywnego doradztwa zawodowego;
 • Zewnętrzne wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
  w obszarze doradztwa zawodowego.

Grupy docelowe:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

W wyniku realizacji projektu zostaną uzyskane następujące efekty i produkty:

 • uzyskanie kwalifikacji z doradztwa zawodowego przez min. 48 nauczycieli,
 • utworzenie 60 SPIneK,
 • stworzenie systemu doradztwa zawodowego,
 • stworzenie systemu informacji dotyczącego doradztwa zawodowego dla województwa,
 • nawiązanie współpracy z WUP, W-M SSE, PUP, organizacjami branżowymi pracodawców,
 • organizacja lub uczestnictwo pod szyldem projektu działań wspierających doradztwo zawodowe w szkołach: warsztaty, konkursy, wykłady otwarte, studia podyplomowe, targi pracy, targi edukacyjne, spotkania z pracodawcami.
następna
Skip to content