Egzamin zawodowy

Sesja czerwiec-lipiec 2019 r.


Uwaga zdający! Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczonym czasem, z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wymienionymi w wykazie materiałami i przyborami pomocniczymi wskazanymi dla danej kwalifikacji.

 

 

Informatory zawodowe – Kliknij tutaj!
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

następna