Egzamin zawodowy

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Przypominamy, że od dnia 31 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły można odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  styczeń-luty 2021 r. upływa 15 września 2020 r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać ze strony szkoły (zakładka Egzamin Zawodowy).

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r., terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 są następujące:

  • do 11 września 2020 r. – do egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)
  • do 15 września 2020 r. – do egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe).

Sesja styczeń-luty 2021 r.


 

 

 


Informatory zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. – Kliknij tutaj!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

następna