Egzamin zawodowy

Sesja styczeń-luty 2022 r.

Bieżące informacje dla sesji styczeń-luty 2022 r.
Część pisemna:
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 5 w Ełku. Egzamin pisemny – wersja papierowa (czas trwania 60 minut + 30 minut) – 11 stycznia 2022 r. (wtorek)  .pdf
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. – sesja styczeń/luty 2022 r.; Zespół Szkół nr 5 w Ełku – część pisemna .pdf
Część praktyczna:
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku w roku szkolnym 2021/2022. Egzamin praktyczny – styczeń/luty 2022 r. .pdf
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017r. – sesja styczeń/luty 2022 r.; Zespół Szkół nr 5 w Ełku – część praktyczna .pdf
Wytyczne, procedury, informacje dla zdających:
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2022 r. (cały dokument) .pdf
Ważne informacje dla zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (EPKwZ) w formule 2017 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku w styczniu i lutym 2022 r. na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz CKE z dnia 21 grudnia 2021 r. .pdf
Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Harmonogramy, wykazy, komunikaty, zestawienia, dokumenty do pobrania, instrukcje, deklaracje:
Kwalifikacje dwuliterowe – Formuła 2017 (dla uczniów klas czwartych i absolwentów szkoły):
 • Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 ( kwalifikacje dwuliterowe)
 • Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 –  przeprowadzanego w 2022 r.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
 • Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
 • Kwalifikacje jednoliterowe dla absolwentów szkoły – Formuła 2012:
  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)
  • Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.
  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
  • Kwalifikacje trzyliterowe dla obecnych uczniów klas trzecich szkoły – Formuła 2019 (NOWY EGZAMIN – czerwiec 2022 r.):
   • Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 (NOWY EGZAMIN – kwalifikacje trzyliterowe)
   • Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
   • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
   • Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
   • Inne dokumenty:
    Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

     


    Uwaga uczniowie i absolwenci!

    Informujemy, że od dnia 8 września 2021 r. w sekretariacie szkoły będzie można odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  styczeń-luty 2022 r. upływa 15 września 2021r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać ze strony szkoły (zakładka Egzamin Zawodowy).

    Jednocześnie informujemy, iż osoby zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2021 r. będą mogły zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2022 r. składając stosowną deklarację. Ostateczny termin zgłaszania na egzamin poprawkowy dla tych osób w sesji styczeń-luty 2022 r. upływa w dniu 15 września 2021 r.


    Informatory zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. – Kliknij tutaj!

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

    następna
    Skip to content