Egzamin zawodowy

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Informujemy, że od dnia 8 września 2021 r. w sekretariacie szkoły będzie można odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  styczeń-luty 2022 r. upływa 15 września 2021r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać ze strony szkoły (zakładka Egzamin Zawodowy).

Jednocześnie informujemy, iż osoby zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2021 r. będą mogły zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2022 r. składając stosowną deklarację. Ostateczny termin zgłaszania na egzamin poprawkowy dla tych osób w sesji styczeń-luty 2022 r. upływa w dniu 15 września 2021 r.

Sesja styczeń-luty 2022 r.

Harmonogramy, wykazy, komunikaty, zestawienia, dokumenty do pobrania, instrukcje, deklaracje:
Kwalifikacje dwuliterowe – Formuła 2017 (dla uczniów klas czwartych i absolwentów szkoły):
 • Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 ( kwalifikacje dwuliterowe)
 • Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 –  przeprowadzanego w 2022 r.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
 • Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
 • Kwalifikacje jednoliterowe dla absolwentów szkoły – Formuła 2012:
  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)
  • Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.
  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
  • Kwalifikacje trzyliterowe dla obecnych uczniów klas trzecich szkoły – Formuła 2019 (NOWY EGZAMIN – czerwiec 2022 r.):
   • Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 (NOWY EGZAMIN – kwalifikacje trzyliterowe)
   • Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
   • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
   • Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
   • Inne dokumenty:
    Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

     


    Informatory zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. – Kliknij tutaj!

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

    następna
    Skip to content