Egzamin zawodowy

Sesja czerwiec-lipiec 2020 r.


Harmonogramy, wykazy, komunikaty, zestawienia, dokumenty do pobrania, instrukcje, deklaracje:
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 5 w Ełku – część pisemna – wersja elektroniczna i wersja papierowa – 23 czerwca 2020 r. (wtorek) .pdf
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. oraz z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. – sesja czerwiec/lipiec 2020 r.; Zespół Szkół nr 5 w Ełku – część pisemna .pdf
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. – dokument MEN, GIS i CKE (cały dokument)
Komunikat dyrektora CKE z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020r. – Formuła 2012 i Formuła 2017
Komunikat dyrektora CKE z 20 maja 2020r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzi ew sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2020 r. (aktualizacja: 12 maja 2020 r.)
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 –  przeprowadzanego w 2020 r. (aktualizacja: 12 maja 2020 r.)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)
Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe)
Instrukcja posługiwania się Informatycznym Systemem Zdawania Egzaminów .docx (egzamin pisemny w wersji elektronicznej w formule 2012)


Uwaga uczniowie i absolwenci!

Od dnia 30 sierpnia 2019 r. w sekretariacie szkoły można odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  styczeń-luty 2020 r. upływa 9 września 2019 r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać ze strony szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż osoby zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2019 r. będą mogły zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2020 r. składając deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2019r.,
tj. od 30 sierpnia 2019 r.

Ostateczny termin zgłaszania na egzamin poprawkowy dla tych osób w sesji styczeń-luty 2020 r. upływa w dniu 9 września 2019 r.


Informatory zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. – Kliknij tutaj!
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

następna