Egzamin zawodowy

Sesja czerwiec-lipiec 2021 r.


Uwaga uczniowie klas 3E, 3L, 3i oraz absolwenci szkoły!  

Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2021 r. upływa 7 lutego 2021 r. Deklarację zainteresowani uczniowie lub absolwenci mogą pobrać ze strony szkoły wypełnić zgodnie z instrukcją (zamieszczoną poniżej) i dostarczyć do sekretariatu szkoły. W przypadku problemu z dostarczeniem proszę o kontakt z sekretariatem.

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe)

Instrukcja wewnętrzna wypełnienia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rok szkolny 2020/2021 – sesja czerwiec/lipiec 2021 .pdf

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)

Ogłoszenie wyników sesji styczeń-luty 2021 r. nastąpi 31 marca 2021 r. Osoby które zdawały egzamin w tym czasie, a którym nie udało się go zdać będą mogły złożyć deklarację poprawką przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 do dnia  8 kwietnia 2021 r. (tydzień od ogłoszenia wyników).

Harmonogramy, wykazy, komunikaty, zestawienia, dokumenty do pobrania, instrukcje, deklaracje:
Kwalifikacje dwuliterowe – Formuła 2017 (dla uczniów klas trzecich i czwartych):
Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe)
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 –  przeprowadzanego w 2021 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.
Kwalifikacje jednoliterowe dla absolwentów szkoły – Formuła 2012:
Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2021 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2021 r.
Inne dokumenty:
Ważne informacje dla zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (EPKwZ) w formułach 2012 i 2017 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku w styczniu i lutym 2021 r. na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz CKE z dnia 17 grudnia 2020 r. .pdf
Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

 


Informatory zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. – Kliknij tutaj!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

następna
Skip to content