Egzamin zawodowy

Sesja Zima (styczeń) 2023 r.

Bieżące informacje dla sesji Zima  2023 r.
Część pisemna:
Harmonogram egzaminu zawodowego w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku rok szkolny 2022/2023; sesja Zima 2023 Egzamin pisemny – czas trwania 60 minut + 30 minut dostosowania .pdf

Część praktyczna:
Harmonogram egzaminu zawodowego w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku w roku szkolnym 2022/2023. Egzamin praktyczny – Zima 2023 .pdf

Materiały i przybory pomocnicze (sesja Zima 2023): 
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017r. oraz 2019r. – sesja Zima 2023 r.; Zespół Szkół nr 5 w Ełku część pisemna(wersja elektroniczna) i część pisemna(wersja papierowa) .pdf
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017r. i 2019r. – sesja Zima 2023r.; Zespół Szkół nr 5 w Ełku – część praktyczna .pdf

Wytyczne, procedury, informacje dla zdających ( Zima 2023):
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2022 r. (cały dokument) .pdf
Ważne informacje dla zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (EPKwZ) w formule 2017 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku w styczniu i lutym 2022 r. na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz CKE z dnia 21 grudnia 2021 r. .pdf
Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Harmonogramy, wykazy, komunikaty, zestawienia, dokumenty do pobrania, instrukcje, deklaracje:
Kwalifikacje trzyliterowe dla obecnych uczniów klas czwartych szkoły – Formuła 2019 (NOWY EGZAMIN – Zima (styczeń) 2023 r.):
 • Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 (NOWY EGZAMIN – kwalifikacje trzyliterowe)
 • Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2023 r.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2023 r.
 • Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2023 r.
 • Kwalifikacje dwuliterowe – Formuła 2017 (dla absolwentów szkoły):
  • Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 ( kwalifikacje dwuliterowe)
  • Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 –  przeprowadzanego w 2023 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2023 r.
  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2023 r.
  • Kwalifikacje jednoliterowe dla absolwentów szkoły – Formuła 2012:
   • Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)
   • Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2023 r.
   • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2023 r.
   • Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2023 r.
   • Inne dokumenty:
    Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

     


    Uwaga uczniowie klas czwartych ponadgimnazjalnych oraz absolwenci szkoły!  

    Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną Zima 2023 r.(styczeń) upływa 15 września 2022 r. Deklarację zainteresowani uczniowie lub absolwenci mogą pobrać ze strony szkoły wypełnić zgodnie z instrukcją (zamieszczoną poniżej) i dostarczyć do sekretariatu szkoły. W przypadku problemu z dostarczeniem proszę o kontakt z sekretariatem.

    Ogłoszenie wyników sesji Zima 2023 r. nastąpi 31 marca 2023 r. Osoby które zdawały egzamin w tym czasie, a którym nie udało się go zdać będą mogły złożyć deklarację poprawkową przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2023 do dnia  7 kwietnia 2023 r. (tydzień od ogłoszenia wyników).


    Uwaga uczniowie i absolwenci!

    Informujemy, że od dnia 8 września 2022 r. w sekretariacie szkoły będzie można odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  Zima 2023 r. upływa 15 września 2022r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać ze strony szkoły (zakładka Egzamin Zawodowy).

    Jednocześnie informujemy, iż osoby zgłoszone na sesję Zima 2023 r. będą mogły zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji Lato 2023 r. składając stosowną deklarację. Ostateczny termin zgłaszania na egzamin poprawkowy dla tych osób w sesji Lato 2023 r. upływa w dniu 7 kwietnia 2023 r.


    Informatory zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. – Kliknij tutaj!

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Kliknij tutaj!

    następna
    Skip to content