Egzamin zawodowy

Ogłoszenie!

Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2018 r. upływa 18 lutego 2018 r.

Osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2018 r. będą mogły być zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. – osoby te składają deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2018r.

Ogłoszenie wyników z sesji styczeń-luty 2018 r. – 23 marca 2018 r. – osoby ww. mogą złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. do 30 marca 2018 r.


Nowy egzamin zawodowy


 


Stary egzamin zawodowy


Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów  zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i  szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

(Zgodnie z  art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych  ustaw [ Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206] ).

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie  po raz ostatni w okresie  od lutego  do marca  2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [ Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r. ] )


Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży od dnia 14 sierpnia 2014r. funkcjonuje w nowej  własnej siedzibie zlokalizowanej w Łomży przy Alei Legionów 9. Korespondencję proszę kierować na adres: Al. Legionów 9, 18-400 Łomża. Numery telefonów, faks oraz adres e-mail pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje dotyczące numerów telefonów pracowników znajdą Państwo w zakładce KONTAKTY.

Z poważaniem

Jolanta Gołaszewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży


Linki:

następna