UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Rekrutacja

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Stypendium im. Jana Pawła II

2 wrzesień, 2021

Uczniowie technikum, którzy uzyskali w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub średnią 4.00 i minimalną dobrą oceną z zachowania i mają osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych czy w zawodach sportowych (w okresie od lutego do końca sierpnia 2021r) lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą składać wnioski o stypendium.

Wnioski można pobrać ze strony: https://bip.powiat.elk.pl/cms/6255/stypendium_jana_pawla_ii

samodzielnie wydrukować lub otrzymać druk w bibliotece szkolnej.

Wypełnione wnioski proszę oddać w bibliotece do dnia 13.09 2021r.

Uczniowie, którzy są w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się na początku września o pomoc w swoich miastach lub gminach.

Link do stypendium Urzędu Miasta Ełk -> Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Uwaga uczniowie klas czwartych i absolwenci!

1 wrzesień, 2021

Od dnia 8 września 2021 r. w sekretariacie szkoły można będzie odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  styczeń-luty 2022 r. upływa 15 września 2021 r. (środa). 

Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać ze strony szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż osoby zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2021 r. mogą zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2022 r. składając stosowną deklarację do dnia 15 września 2021 r.

Więcej informacji o egzaminie zawodowym znajduje się na stronie szkoły zs5.elk.pl zakładka Egzamin zawodowy.

Wdzięczne serca pomagają mieszkańcom Somalii

25 czerwiec, 2021

Na koniec roku szkolnego uczniowie dziękują nauczycielom za ich pracę. Wyrazem wdzięczności są najczęściej wręczane kwiaty. Ale wdzięczność można wyrazić również inaczej – niosąc pomoc potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy  klasom, które wzięły udział w akcji pomocowej Polskiej Akcji Humanitarnej „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”

Zebrana kwota 532 zł została w dniu dzisiejszym wpłacona na pomoc mieszkańcom Somalii.

                                                                                          

Dziękujemy za Wasze serce!

Dlaczego to ważne?

Mieszkańcy i mieszkanki Somalii od dłuższego czasu zmagają się z trudnymi warunkami bytowymi. Katastrofa klimatyczna te warunki jeszcze bardziej pogarsza. Długotrwałe susze i gwałtowne powodzie oraz wieloletni konflikt prowadzą do przemieszczania się ludzi i problemami z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, takich jak woda, jedzenie lub schronienie.

Dziękujemy klasom, które przystąpiły do akcji

               

                           

1 2 3 110
Skip to content