UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Rekrutacja

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Deklaracje na egzamin zawodowy – sesja czerwiec/lipiec 2021

26 stycznia, 2021

Uwaga uczniowie klas 3E, 3L, 3i oraz absolwenci szkoły!  

Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2021 r. upływa 7 lutego 2021 r. Deklarację zainteresowani uczniowie lub absolwenci mogą pobrać ze strony szkoły wypełnić zgodnie z instrukcją (zamieszczoną poniżej) i dostarczyć do sekretariatu szkoły. W przypadku problemu z dostarczeniem proszę o kontakt z sekretariatem.

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe)

Instrukcja wewnętrzna wypełnienia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rok szkolny 2020/2021 – sesja czerwiec/lipiec 2021 .pdf

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)

Ogłoszenie wyników sesji styczeń-luty 2021 r. nastąpi 31 marca 2021 r. Osoby które zdawały egzamin w tym czasie, a którym nie udało się go zdać będą mogły złożyć deklarację poprawkową przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 do dnia  8 kwietnia 2021 r. (tydzień od ogłoszenia wyników).

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

25 stycznia, 2021

Nasza szkoła jak co roku przystąpiła do kolejnej edycji Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Etap szkolny w tym roku odbył się w formie testu online w dniu 14.12.2020 roku. Przystąpiło do niego 18 uczniów z naszej szkoły. Test składał się z 20 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących ubezpieczeń społecznych. Do kolejnego etapu okręgowego zakwalifikowało się 20 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego, które zdobyły największą liczbę punktów. Nasza szkoła zdobyła 57 punktów i znalazła się na czwartym miejscu w województwie. Reprezentować nas będą 3 uczennice naszej szkoły, które zdobyły największą ilość punktów z testu czyli Gabriela Lis 3E, Anna Bielawska 3E oraz Marlena Kempisty 2EP.

Serdecznie gratulujemy!!!
Etap wojewódzki odbędzie się 19 marca 2021 roku. Trzymamy kciuki!
Marta Milewska – opiekun

Komunikat Dyrektora

17 stycznia, 2021

Informuję, że od poniedziałku 18 stycznia 2021r. wszystkie klasy Zespołu Szkół nr 5 w Ełku nadal pozostają na nauczaniu zdalnym. Pracujemy według obowiązującego planu. W dalszym ciągu obowiązuje regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym w roku szkolnym 2020/2021.

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym i hybrydowym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

W dniu 8 lutego 2021 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas I, II i III rozpocznie się  II semestr .

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Wyniki I etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

14 stycznia, 2021

W dniu 14.01.2021r. zostały ogłoszone wyniki pierwszego – szkolnego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W okręgu olsztyńskim do zawodów przystąpiło 42 uczniów. Ich zadaniem było napisanie pracy na wybrany temat w oparciu o fachową literaturę. Aby dostać się do kolejnego etapu, trzeba było zdobyć min. 45 punktów na 60 możliwych. Nasza uczennica – Klaudia Stępińskia(2e) opracowała rozprawkę na temat archetypów biblijnych w literaturze. Za tę pracę jurorzy Komitetu Okręgowego przyznali Klaudii 54 punkty i tym samym zakwalifikowali ją do etapu okręgowego.

Gratulacje!!!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – ważne informacje dla zdających w sesji styczeń-luty 2021

4 stycznia, 2021

Uwaga zdający w sesji styczeń-luty 2021 r.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. Rzeczy osobiste można zostawić w specjalnie do tego przeznaczonej sali.

Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Ważne informacje dla zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (EPKwZ) w formułach 2012 i 2017 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku w styczniu i lutym 2021 r. na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz CKE z dnia 17 grudnia 2020 r. .pdf

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń-luty) 2021 r. .pdf


Część praktyczna – Formuła 2012 i Formuła 2017:
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku w roku szkolnym 2020/2021 – terminy 11.01; 13.01; 14.01; 15.01; 16.01; 18.01; 19.01; 23.01.2021 .pdf

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012r. oraz z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017r. – sesja styczeń/luty 2021 r.; Zespół Szkół nr 5 w Ełku – część praktyczna .pdf

Weekend cudów ze Szlachetną Paczką 11-13 XII

23 grudnia, 2020

W miniony weekend szkolni wolontariusze wsparli akcję organizowaną przez Szlachetną Paczkę. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczestniczyliśmy w akcji w bardzo okrojonym składzie, ale z tym większą satysfakcją. Szlachetna Paczka działa od 2001 roku. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. Wolontariusze szukają Rodzin dotkniętych przez los i pracują z nimi oraz współpracują z Darczyńcami przygotowującymi dedykowaną pomoc. W rejonie ełckim wsparto 61 Rodzin. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w działaniu finałowym, tym najprzyjemniejszym czyli w przekazaniu paczek Rodzinom.

Szkolny wolontariat reprezentowali: Julia Zakrzewska, Damian Kuszyński i Kacper Huszcza wraz z opiekunem p. Joanną Malinowską

1 2 3 87
Skip to content