UWAGA!!! Zastępstwa na kolejny dzień i plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział zaoczny

Matura

Nowy egzamin zawodowy

Stary egzamin zawodowy

Archiwum wydarzeń szkolnych

„Zawodowcy na start” – weź udział w projekcie!

20 lutego, 2017

W związku z realizacją projektu „Zawodowcy na start”, na temat którego w dniu 8 lutego odbyło się spotkanie informacyjne, podaję adres strony, z której (w sekcji „Do pobrania”) można pobrać formularze rekrutacyjne do projektu.
Przypominam, że projekt jest adresowany do uczniów klas I – III oraz wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych naszej szkoły. Komplet dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej można otrzymać również u koordynatora projektu, Pani Małgorzaty Dąbrowskiej, która udziela także wszelkich informacji związanych z projektem.
dr Wojciech S. Wawrzyńczak

Ekonomiak na antenie radia Bayer FM

20 lutego, 2017

Nasi uczniowie – Justyna Zysk, Izabela Górska, Mateusz Gałęski, Oskar Choruży i Hubert Węgłowski – opowiadali o jubileuszu Ekonomiaka oraz projektach realizowanych w szkole na antenie radia Bayer FM. Zachęcamy do odsłuchania audycji: http://bayerfm.eu/co-w-szkole/zespol-szkol-nr-5-w-elku-3/

Drodzy uczniowie, rodzice, absolwenci, nauczyciele, emerytowani pracownicy oraz przyjaciele Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

13 lutego, 2017

W roku 2017 przypada siedemdziesięciolecie działalności naszej szkoły. Okrągła rocznica jest okazją do nostalgicznej podróży w głąb czasu, ożywienia wspomnień, pooddychania dawną atmosferą, przywołania osób, wydarzeń, nastrojów zachowanych w pamięci tych, którzy w ten czy inny sposób otarli się o mury Ekonomiaka.

Główne uroczystości odbędą się 14 października 2017 roku, ale świętować będziemy przez cały rok. Planujemy liczne wydarzenia okolicznościowe o charakterze kulturalnym, sportowym i naukowym. Liczymy na to, że włączą się Państwo w obchody roku jubileuszowego. Pragniemy, by ten wyjątkowy czas stał się okazją do odnowienia więzi ze szkołą i inspirujących spotkań.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na lekturę Narodowego Czytania 2017

9 lutego, 2017

Jeszcze tylko przez kilka dni można oddać swój głos na książkę, która będzie czytana przez Polaków na początku września br.

O miano lektury Narodowego Czytania 2017 ubiegają się:
– „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,
– „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego,
– „Beniowski” Juliusza Słowackiego,
– „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Głosować można tylko do 15 lutego 2017 roku. W tym celu wystarczy odwiedzić stronę internetową:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/wybierz-lekture-na-2017-rok/

i wskazać wybrany tytuł. Po zliczeniu wszystkich głosów zwycięska lektura zostanie ogłoszona 21 lutego br. – w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego – przez prezydenta Andrzeja Dudę. Całą społeczność szkolną zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Nasza szkoła na 16. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2017

7 lutego, 2017

Miło nam poinformować, iż w rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 prezentującego najlepsze licea i technika w Polsce Technikum nr 5 przy Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku zajęło bardzo dobrą 16. pozycję wśród techników w województwie warmińsko-mazurskim.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy jest najbardziej wyczekiwanym z rankingów w środowisku edukacyjnym. Miejsca szkół w ww. rankingu przydzielane są na podstawie sukcesów w olimpiadach, wyników z matur, a także, w przypadku techników, wyników egzaminów zawodowych.

Nowe wyzwania na Nowy Rok w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

6 lutego, 2017

W Nowym Roku 2017 społeczność szkolną Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku czekają nowe wyzwania związane z realizacją idei europejskiego wymiaru szkoły. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku szkoła otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację projektu nr 2016-1-PL01-KA102-024233 pt. „Staże zagraniczne szansą na lepszy rozwój”. Ten program operacyjny wspiera dotacjami z Europejskiego Funduszu Społecznego projekty ściśle związane ze szkolnictwem zawodowym. W wypadku Zespołu Szkół nr 5 w Ełku, szkoła pozyskała prawie 900 tys. złotych na sfinansowanie praktyk zawodowych uczniów klas trzecich w Portugalii.

Realizacja wspomnianego projektu jest przewidziana na dwa lata szkolne, czyli zakończy się wiosną 2018 roku. W tym czasie swoje, przewidziane programem nauczania, czterotygodniowe praktyki zawodowe odbędą uczniowie wszystkich obecnych klas drugich oraz dodatkowo uczniowie klas trzecich kształcących się na kierunkach technik ekonomista, technik logistyk oraz technik organizacji reklamy. Łącznie Portugalię odwiedzi prawie 90 uczniów podzielonych na pięć grup. Oznacza to, że z każdej klasy objętej projektem wyjedzie dziewięciu uczniów, którzy przejdą pomyślnie rekrutację.

Kuratorium Oświaty w Ełku zaprasza na narady z dyrektorami i rodzicami

6 lutego, 2017

Serdecznie zapraszamy dyrektorów na spotkanie z  wizytatorami, które odbędzie się 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

W spotkaniu planowany jest udział Pana Wojciecha Cybulskiego Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty.

Jednocześnie prosimy o poinformowanie rodziców (w sposób przyjęty w szkole) o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu z wizytatorami, które odbędzie się

20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Tematem obu spotkań będzie zaprezentowanie harmonogramu kolejnych etapów wdrażania reformy:

1) Informacja o powołaniu przez MEN Zespołu  do spraw wdrażania reformy edukacji oraz powołaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Zespołu do spraw wdrażania reformy w województwie warmińsko-mazurskim,

2) Przedstawienie projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół, a także przekazanie informacji o monitorowaniu wdrażania podstaw programowych.

Wykorzystanie technik efektywnego uczenia się i nauczania w procesach edukacyjnych

17 stycznia, 2017

Od 16 grudnia 2016 roku w ZS 5 w Ełku wdrażana jest innowacja metodyczna, która dotyczy zmian w procesie nauczania-uczenia się w zakresie stosowania nowych technik dydaktycznych, stylów uczenia i nauczania, wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela, prezentacji materiału, utrwalania wiadomości i umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę (Uchwała nr 14/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.) w sprawie przyjęcia do realizacji innowacji pedagogicznej Wykorzystanie technik efektywnego uczenia się i nauczania w procesach edukacyjnych.

VIII Festiwal Polskiej Sceny: W objęciach historii – człowiek i czas wyborów

15 stycznia, 2017

W poniedziałek, 16 stycznia, rusza VIII Festiwal Polskiej Sceny. Aż do piątku będziecie mogli uczestniczyć w projekcjach filmów, dyskusjach, warsztatach teatralnych i wykładach historycznych.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu przyjrzymy się wielkiej historii, która brutalnie wkracza w życie człowieka, zmuszając go do konfrontacji z samym sobą i światem. Będziemy śledzić losy bohaterów rewidujących swoją drogę życiową w sytuacjach granicznych. O ich rozdarciu, wątpliwościach, moralnych wyborach, zagubieniu w meandrach własnej duszy traktują filmy, które dla was wybraliśmy.

Gościem festiwalu filmowo-teatralnego będzie Krzysztof Jodczyk z OBEN IPN w Białymstoku, który przyjedzie do nas z wykładem z historii najnowszej.

Na VIII Festiwal Polskiej Sceny zapraszają –

Iwona Możejko; Urszula Michalak; Joanna Malinowska

Harmonogram festiwalu:

1 2 3 17