UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział Zaoczny

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Drugie miejsce uczniów Ekonomiaka w turnieju telewizyjnym „Sukces Na Bank”

25 czerwca, 2020

W dniu  21 czerwca  2020 r. młodzież z ZS nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku wzięła udział w półfinałach oraz finale turnieju dla uczniów szkół średnich „Sukces Na Bank” – Etap Telewizyjny. Przypomnijmy: Turniej podzielony był na trzy kolejne etapy: Etap Eliminacyjny, Etap Międzyszkolny oraz Etap Telewizyjny. W turnieju uczestniczyło ponad 1000 uczniów reprezentujących 200 szkół z całej Polski, wśród nich również licea i technika z czołówek rankingów szkół średnich. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące następujących zagadnień: historia i teoria ekonomii, podatki, ubezpieczenia, rynek finansowy, światowa i polska gospodarka, giełda, banki i instytucje nadzoru bankowego, charakterystyka produktów finansowych oraz wiele innych.

Nasi uczniowie: Gabriela Lis, Maja Radzaj, Mikołaj Scech, Agnieszka Bagińska oraz Eryk Czaplejewicz wykazali  się ogromną  wiedzą  i wysoką kulturą osobistą. Godnie reprezentowali też naszą szkołę osiągając zaszczytne drugie miejsce.

Walka była bardzo zacięta i wyrównana – zachęcamy do obejrzenia zmagań a antenie TVP3, emisja 27 czerwca 2020 r. o godzinie 14:15

Organizatorem turnieju jest Fundacja BIT MASTERS. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Opiekun  drużyny była p. Alicja Mirkowicz.  Serdecznie gratulujemy! 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – ważne informacje dla zdających

16 czerwca, 2020

Uwaga zdający w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.

Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Ważne informacje dla zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (EPKwZ) w formułach 2012 i 2017 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku w czerwcu i lipcu 2020 r. na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz CKE .pdf

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. – dokument MEN, GIS i CKE (cały dokument) .pdf

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku w roku szkolnym 2019/2020 – część praktyczna; Sesja – czerwiec/lipiec 2020 r. .pdf

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. oraz z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. – sesja czerwiec/lipiec 2020 r.; Zespół Szkół nr 5 w Ełku – część praktyczna .pdf

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – Zespół Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

1 2 3 80