UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Rekrutacja

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Zespół Szkół nr 5 w Ełku uhonorowany Brązową Odznaką Ogólnopolskiego rankingu Perspektywy 2022

17 styczeń, 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w tegorocznym Ogólnopolskim rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na najlepsze Technika roku 2022, Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku zajęło 14 miejsce na 52 oceniane technika w województwie warmińsko-mazurskim. Wysoka pozycja szkoły w klasyfikacji ogólnopolskiej 393 miejsce wśród techników oznacza, że możemy poszczycić się znakiem jakości szkoły czyli Brązową Tarczą.

Wysoka pozycja rankingowa to nie tylko wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego oraz sukcesy szkoły w olimpiadach, ale również bardzo dobra współpraca Kadry pedagogicznej i nowoczesna baza dydaktyczna szkoły.

Gratulujemy Uczniom, Absolwentom i doskonałej Kadrze Ełckiego Ekonomiaka.

Karolina Fabisiak zwyciężczynią wojewódzkiego konkursu na opracowanie projektu graficznego logo symbolizującego uhonorowanie Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

17 styczeń, 2022

Uczennica Zespołu Szkół nr 5 w Ełku Karolina Fabisiak z klasy 4R w zawodzie technik organizacji reklamy zwyciężyła w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo symbolizującego uhonorowanie Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.

Konkurs organizowany był w ramach realizacji Uchwały Nr XVI/294/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego corocznego czczenia pamięci Ofiar tragedii spowodowanych przez oba totalitaryzmy, do jakich doszło w regionie, w szczególności w latach 1939-1956, w tym w formie honorowania Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach, który w tym roku obchodzony jest w dniu 18 stycznia. Uczestnikami konkursu mogły zostać osoby fizyczne w wieku do 25 lat, m.in. uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych, graficy, projektanci, artyści plastycy z województwa warmińsko-mazurskiego. Zwycięzca konkursu zdobył nagrodę finansową.

Laureatkę do udziału w konkursie przygotowała p. Anna Strykowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik reklamy.

Serdecznie gratulujemy.

Zwycięski logotyp Karoliny Fabisiak

Twój Start-up – Twoja Przyszłość – Sukces Konrada Mejera i Maksymiliana Kędzierskiego z klasy 4L

21 grudzień, 2021

W dniu 11 grudnia 2021r. nasi uczniowie Konrad i Maksymilian wywalczyli pierwszą nagrodę w konkursie Twój Start-up – Twoja Przyszłość Kategoria ‚Beginners’ ,organizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku pod patronatem Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza
Do udziału w konkursie po raz pierwszy zaproszono młodzież z ełckich szkół ponadpodstawowych 18+ w kategorii ‚Beginners’.

Zadaniem było stworzenie pomysłu na aplikację mobilną o dowolnej tematyce – model miał być przedstawiony w formie opisowej oraz prezentacji graficznej modelu aplikacji mobilnej (jako załącznik do formularza zgłoszeniowego) np. przy wykorzystaniu prezentacji ppt, ogólnodostępnych darmowych narzędzi do tworzenia mockupów/aplikacji lub innej dowolnej techniki graficznej. Pomysły były oceniane pod względem innowacyjności, kreatywności i użyteczności.

Komunikat Dyrektora

17 grudzień, 2021

Informuję, że od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku wszystkie klasy realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nauczanie zdalne, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły nr 11/2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku.

Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje do komunikacji systemy Vulcan (dziennik elektroniczny) i narzędzia systemu G-Suite – Classroom i Meet. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Proszę też o zapoznanie się z załącznikiem:
Dobre praktyki podczas lekcji online .pdf

Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

9 grudzień, 2021

W grudniu 2021 r. zostały ogłoszone wyniki szkolnych eliminacji XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Od 1987 r. Olimpiadę organizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych. Zawody szkolne odbyły się 15 listopada 2021 r. W etapie szkolnym wzięło udział 13 uczniów z klas I-IV ZS nr 5 w Ełku.

W eliminacjach szkolnych trzy pierwsze miejsca przypadły w udziale:

  1. Lis Gabriela kl 4E;
  2. Dziatkowska Aleksandra kl 2EP;
  3. Duchnowska Weronika kl 3EP

Do zawodów II etapu (okręgowego), które odbędą się 14 stycznia 2022 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Olsztynie zakwalifikowało się 16 osób z naszego okręgu, w tym 1 uczennica z naszej szkoły – LIS GABRIELA.

Laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz mają wstęp na najlepsze uczelnie ekonomiczne w całej Polsce.

Gabrysi gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie olimpiady.

Anna Pazdej, Alicja Mirkowicz

1 2 3 115
Skip to content