UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Rekrutacja

Matura

Egzamin zawodowy

 • Biuletyn Informacji Publicznej

  przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkół nr 5 w Ełku – Gdzie szukać pomocy?

15 luty, 2024

Jeśli znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy lub sami znajdujecie się w trudnej sytuacji, możecie zwrócić się o pomoc do rodziców, wychowawcy, pedagoga szkolnego czy dyrektora szkoły, zgodnie ze ścieżką postępowania opisaną w „Standardach ochrony małoletnich”.

Link: Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Prawo stoi po Twojej stronie!

_______________________

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. 

Pomogą Ci:

 • Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
 • Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.
 • Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną  i materialną.
 • Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych.
 • Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.
 • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

________________________

Możesz również zadzwonić do:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna). W poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim.
 • Dyżur prawny (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200).
 • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.
 • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116111 (linia całodobowa i bezpłatna).
 • Dziecięcy telefon zaufania, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka tel. 800121212 (linia całodobowa i bezpłatna).

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym

Wyróżnienia Zespołu Szkół nr 5 w Ełku w prestiżowych rankingach edukacyjnych

17 styczeń, 2024

W styczniu 2024 r. nasza szkoła uzyskała 2 prestiżowe wyróżnienia:

 • po raz 2 z rzędu uzyskaliśmy „Srebrną Tarczę” w Ogólnopolskim rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy na najlepsze Technika roku 2024 r. Zajęliśmy 4 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim na 60 ocenianych techników i 187 miejsce w Polsce.

 • W ogólnopolskim rankingu za 2023 r. portalu edukacyjnego WaszaEdukacja.pl uzyskaliśmy „Złotą odznakę” zajmując 123 miejsce w Polsce na 1457 techników i 1 miejsce wśród techników w Ełku.

Ełk, to moje miasto!

4 grudzień, 2023

Klasy 3L1, 4LP i 2E uczestniczyły w lekcji muzealnej nt.: „Ełk, to moje miasto!” oraz poznały wystawę malarską „Ełk. Przenikania II” dzięki współpracy MHE i Pani E. Drozdowskiej.

Turniej Mistrzów w ekonomiaku

22 listopad, 2023

Pokaż, gdzie czytasz. Pokonkursowa wystawa zdjęć

21 listopad, 2023

Szkolny konkurs fotograficzny „Pokaż, gdzie czytasz” zorganizowano w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

1 2 3 4 145
Skip to content