Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

21 marzec, 2015

13 listopada 2014 r. w Olsztynie miało miejsce wręczenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendium PRM. W sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zebrało się 165 stypendystów, wśród których znalazł się Marcin Skowroński, uczeń klasy IV E Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, który ma najwyższą średnią w szkole 5,47.

Ze szkoły mógł być wytypowany jeden uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem osiągając przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazując się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie.

Uroczystość zorganizowało Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Okolicznościowe przemówienia wygłosiły: Grażyna Przasnyska, warmińsko-mazurski kurator oświaty oraz Grażyna Kluge, wicewojewoda warmińsko-mazurski. Stypendystom towarzyszyli przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice. Spotkanie uświetniły występy artystyczne oraz występy stypendystów przedstawiających swoje pasje.

Amelia Malinowska

Skip to content