UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Rekrutacja

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Komunikat Dyrektora

15 lutego, 2021

Informuję, że z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 28 lutego 2021 r. wszystkie klasy Zespołu Szkół nr 5 w Ełku nadal pozostają na nauczaniu zdalnym. Pracujemy według obowiązującego planu.

W dalszym ciągu obowiązuje regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym w roku szkolnym 2020/2021.

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym i hybrydowym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

XXXIV OWE – OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

9 lutego, 2021

11 grudnia 2020 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje XXXIV OWE. Od 1987 r. Olimpiadę organizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

W I etapie wzięło udział 14 uczniów z naszej szkoły . Do zawodów II stopnia zakwalifikowała się – Gabriela Lis – uczennica klasy 3 E, która w I etapie zajęła 4 miejsce w naszym okręgu-Olsztyn. Gabrysia zaprezentowała wysoki poziom znajomości zagadnień ekonomicznych. Hasło tegorocznej Olimpiady to: „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”


Biblioteka bezglutenowa

7 lutego, 2021

W grudniu 2020 roku nasza biblioteka wzięła udział w projekcie Biblioteka Bezglutenowa

Projekt powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz firmy Good Books, we współpracy z Justyną Tarkowską, prowadzącą pracownię graficzną.Powiatowe Stypendium Jana Pawła II

27 stycznia, 2021

Osoby, które uzyskały w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub średnią 4.00 i minimalną dobrą oceną z zachowania i mają osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych czy w zawodach sportowych lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą składać wnioski o stypendium.
Z uwagi na sytuację pandemiczną prosimy o samodzielne pobranie i wydrukowanie wniosków ze strony:
https://bip.powiat.elk.pl/cms/6255/stypendium_jana_pawla_ii
wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły do 12 lutego 2021 r.

Pozdrawiam
Jarosław Chmielewski, przewodniczący szkolnej Komisji Stypendialnej

Deklaracje na egzamin zawodowy – sesja czerwiec/lipiec 2021

26 stycznia, 2021

Uwaga uczniowie klas 3E, 3L, 3i oraz absolwenci szkoły!  

Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2021 r. upływa 7 lutego 2021 r. Deklarację zainteresowani uczniowie lub absolwenci mogą pobrać ze strony szkoły wypełnić zgodnie z instrukcją (zamieszczoną poniżej) i dostarczyć do sekretariatu szkoły. W przypadku problemu z dostarczeniem proszę o kontakt z sekretariatem.

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe)

Instrukcja wewnętrzna wypełnienia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rok szkolny 2020/2021 – sesja czerwiec/lipiec 2021 .pdf

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)

Ogłoszenie wyników sesji styczeń-luty 2021 r. nastąpi 31 marca 2021 r. Osoby które zdawały egzamin w tym czasie, a którym nie udało się go zdać będą mogły złożyć deklarację poprawkową przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 do dnia  8 kwietnia 2021 r. (tydzień od ogłoszenia wyników).

1 2 3 4 88
Skip to content