UWAGA!!! Zastępstwa na kolejny dzień i plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział Zaoczny

Matura

Egzamin zawodowy

70-lecie Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Archiwum wydarzeń szkolnych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”

13 czerwca, 2018

Informujemy, iż od 25.05.2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.

Administrator Danych Osobowych, którym jest Zespół Szkół nr 5 w Ełku, ustanowił Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt znajduje się poniżej:

e-mail: dane.osobowe.elk@gmail.com

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze <– kliknij, aby otworzyć

Twierdza Osowiec zdobyta

13 czerwca, 2018

7 czerwca uczniowie klas 1i2 oraz 1 E pod opieką Pana J. Martyki i Pani A. Pazdej pojechali na wycieczkę szkolną do Twierdzy Osowiec. Zwiedzanie z przewodnikiem, zaczęliśmy od wizyty w muzeum twierdzy. Po wyjściu z muzeum przewodnik zabrał nas na spacer po korytarzach twierdzy opowiadając ciekawe wydarzenia z tamtych lat. Zainteresowani uczniowie zadawali wiele pytań.  Dodatkowa lekcja historii pozwoliła im lepiej zrozumieć naszą historię.

VIII Ełckie Targi Pracy

11 czerwca, 2018

Dnia 7 czerwca klasa II E pod opieką Amelii Malinowskiej uczestniczyła w VIII Ełckich Targach Pracy w siedzibie WSFiZ w Białymstoku z filią w Ełku.

W programie były m.in:  prezentacje lokalnych firm i instytucji rynku pracy oraz wykłady, m.in. Anety Zamojskiej nt.: ,,Prosty sposób na skomplikowany cel-psychologia wyznaczania celów”. Uczestniczyliśmy także w grupowych zajęciach na temat kompetencji przyszłości, które pomogły nam uświadomić sobie, co warto umieć i jakim być, aby odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Dzięki przygotowaniom Pani Amelii Malinowskiej nasi koledzy, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, odnieśli sukcesy: Daniel Bondziński zajął III miejsce, a Piotr Łuba zdobył wyróżnienie.

Uwaga uczniowie i rodzice!

8 czerwca, 2018

W dniach 11 – 15.06.2018r. w związku z pracami remontowymi w budynku szkolnym obowiązuje II wersja dzwonków. Jednocześnie prosimy o zwrot książek do biblioteki szkolnej do 15 czerwca 2018 roku.

Requiescat in pace

4 czerwca, 2018

Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci Sławomira Kozłowskiego, długoletniego Nauczyciela wychowania fizycznego i Trenera, związanego z Zespołem Szkół nr 5 w Ełku od 1979 roku. Pamiętamy Go jako towarzyskiego, zarażającego pogodą ducha Kolegę i Przyjaciela. Otwarty, serdeczny, taktowny, autentyczny, z poczuciem humoru – takim zapisał się we wspomnieniach kilku pokoleń uczniów.

Wszyscy zachowamy Go we wdzięcznej pamięci. Żegnaj, Sławku. Będzie nam Cię bardzo brakowało.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2018 – „Tytoń i choroby serca”

30 maja, 2018

Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem tytoniu.

Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja  – przebiega w roku 2018  pod hasłem:   „Tytoń i choroby serca”.

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.

Święto obchodzone jest od  1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na kwestię skutków inhalacji dymu tytoniowego zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. W roku 2018 będzie to wpływ palenia tytoniu na serce.


Uwaga absolwenci!

27 maja, 2018

Od 25.05.2018 r. w sekretariacie szkoły można odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Wszystkim gratulujemy.

Dyrekcja szkoły

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W EŁKU INFORMUJE

25 maja, 2018

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku ponawia informację nt. skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego (uv) na zdrowie dzieci i młodzieży. Szczególnie chodzi o korzystanie z solariów, ale również korzystanie z kąpieli słonecznych.

Informacja została opracowana na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, uzupełniona o informację ze znowelizowanej ustawy o solariach.

INFORMACJA NT. SKUTKÓW ZDROWOTNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NADMIERNEGO PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO (UV)

Zagłosujcie na nasz Ekonomiak!

22 maja, 2018

Zachęcamy do oddania głosu na naszą szkołę w Konkursie Publiczności „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”

Ekonomiak <- kliknij, aby zagłosować

Szkoły przyjazne ekonomii społecznej w 2018 roku nominowane przez Kapitułę Konkursu do pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”. Informujemy, iż głosowanie trwa do 31 maja 2018 roku.

Proszę wybrać Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku jako „Szkołę Przyjazną Ekonomii Społecznej” która zasługuje na miano Laureata w Plebiscycie Publiczności.

Ełcka młodzież chce czytać

17 maja, 2018

Bogactwo rynku wydawniczego i różnorodne potrzeby czytelnicze oraz zainteresowania młodzieży generują rosnące zapotrzebowanie na zakupy do bibliotek szkolnych. Aby sprostać oczekiwaniom młodzieży Stowarzyszenie „PLEJADA” i bibliotekarze ełckich  szkół ponadgimnazjalnych realizują zadanie pt.: „Mobilny bibliokufer”. Jest ono współfinansowane z budżetu Powiatu Ełckiego. Zakupiono ponad 70 tytułów zaproponowanych przez młodzież. Nowe tytuły wzbogaciły księgozbiór stowarzyszenia udostępniany ełckiej młodzieży.

 „Mobilny bibliokufer” zaczyna wędrówkę po bibliotekach od II LO i ZSM-E, a następnie odwiedzi inne biblioteki szkolne.  Z ofertą książek można zapoznać się na stronach internetowych: www.bibliotekazs5elk.pl (w zakładce=>>Nowości LINK) oraz: www.facebook.com/ekonomiakczyta LINK. Książki można zamówić bezpośrednio od stowarzyszenia e-mailem (biblioteka@zs5.elk.pl)  lub telefonicznie (87 6102331 – prosić bibliotekę).

Zachęcamy do pisania i przysyłania recenzji książek wypożyczanych z kufra, które będziemy publikować w Internecie, by ułatwić wybór kolejnym czytelnikom.

Stowarzyszenie „PLEJADA” działa przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku promując czytelnictwo i inicjuje akcje czytelnicze. Dziękujemy bibliotekom za otwartość i współpracę  na rzecz rozwoju czytelnictwa. Mamy nadzieję, że jest to początek inicjatywy ułatwiającej młodym ludziom dostęp do książek, które chcą czytać.

1 2 3 4 30