UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Rekrutacja

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Konkurs mikołajkowy

18 listopad, 2022

Bohaterowie w ekonomiaku

18 listopad, 2022

Różowa skrzyneczka

18 listopad, 2022

Z inicjatywy samorządu uczniowskiego przystąpiliśmy do akcji profilaktycznej pod nazwą:

„Różowa skrzyneczka”.

Jej celem jest zapewnienie środków higieny osobistej dla dziewcząt.

Etap szkolny XXXVI OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

16 listopad, 2022

W dniu 9 listopada 2022r. w naszej szkole odbyła się  XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Od 1987 r. Olimpiadę organizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna oraz wspieranie rozwoju uczniów  uzdolnionych. W etapie szkolnym wzięło udział 14 uczniów z klas II-IV  ZS nr 5 w Ełku. W eliminacjach szkolnych trzy pierwsze miejsca przypadły w udziale:

  1. Piotr Wróblewski kl. 4EP
  2. Martyna Gorlewska  kl. 4E
  3. Gabriela Smaka kl. 4EP

Laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz mają wstęp na najlepsze uczelnie ekonomiczne w całej Polsce.

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie .

Anna Pazdej

Konferencja finałowa podsumowująca realizację projektu o nr 2021-1-PL01-KA121- VET-000006743 w ramach programu Erasmus+

16 listopad, 2022

Dnia 16 listopada 2022 roku odbyła się konferencja finałowa podsumowująca realizację projektu programu Erasmus+ o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000006743, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W ramach projektu trzydziestu trzech uczniów naszej szkoły odbyło staże w dwóch grupach, we Włochach i Portugalii, w ramach praktyk zawodowych. Udział w projekcie był bezpłatny, a wszystkie koszty projektu zostały pokryte ze środków programu Erasmus+ przekazanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będącej Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce.

Podczas konferencji uczniowie wraz z opiekunami podzielili się przeżyciami i doświadczeniami z pobytu. Omówiono zarówno przebieg samych praktyk jak i umiejętne wykorzystanie czasu wolnego. Stażyści podzielili się również wrażeniami z wycieczek np. do Rzymu i Porto, w których mogli brać udział w czasie pobytów zagranicznych.

Najistotniejszym punktem konferencji było przekazanie uczniom przez dyrektora szkoły, Macieja Karanowskiego, certyfikatów Europass – mobilność w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Europass jest dokumentem, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba odbyła za granicą staż. W prosty, spójny i zrozumiały sposób wskazuje, jakie umiejętności nabył uczestnik i jakim doświadczeniem może się wykazać.

Cieszymy się również, iż nasza szkoła, korzystając z przyznanej akredytacji, od 1 czerwca 2022 r. realizuje kolejny projekt o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000052017, w ramach którego nasi uczniowie wyjadą na staże zagraniczne do Włoch.


1 2 3 4 132
Skip to content