Zawodowcy na start

Projekt „Zawodowcy na start” jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest SYNTEA Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412. Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. w partnerstwie z powiatami: ełckim, mrągowskim i ostródzkim.

Realizatorami Projektu są odpowiednio:

 • w powiecie ełckim:
  • Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, 11 Listopada 24, 19-300 Ełk oraz
  • Zespół Szkół Nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk
 • w powiecie mrągowskim:
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Wł. Jagiełły w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo
 • w powiecie ostródzkim:
  • Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda

Całkowita wartość projektu to 4 203 524,48 zł.


Działania podjęte w ramach Projektu są bezpłatne.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 2 Osi Priorytetowej:  Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020.

następna