Przetargi


Przetarg „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie oraz budowa bezprzewodowej sieci lokalnej"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy; numer ogłoszenia: 120486 – 2011 [pdf] (zamieszczone 03.08.2011 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [pdf] (zamieszczone 19.07.2011 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf] (zamieszczone 07.07.2011 r.)

Ogłoszenie przetargowe „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie oraz budowa bezprzewodowej sieci lokalnej" [pdf] (zamieszczone 26.05.2011 r.)

SIWZ „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie oraz budowa bezprzewodowej sieci lokalnej" [pdf] (zamieszczone 26.05.2011 r.)

Dokumenty do pobrania:
SIWZ [doc]
Zapytania i wyjaśnienia:

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 28 czerwca 2011 r. [pdf] (zamieszczone 29.06.2011 r.)

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 24 czerwca 2011 r. [pdf] (zamieszczone 28.06.2011 r.)

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 22 czerwca 2011 r. [pdf] (zamieszczone 23.06.2011 r.)

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 22 czerwca 2011 r. [pdf] (zamieszczone 28.06.2011 r.)

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 21 czerwca 2011 r. [pdf] (zamieszczone 22.06.2011 r.)

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 20 czerwca 2011 r. [pdf] (zamieszczone 21.06.2011 r.)

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 15 czerwca 2011 r. [pdf] (zamieszczone 17.06.2011 r.)


Przetarg „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych”:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY .pdf  (zamieszczone 10.05.2011 r.)

Ogłoszenie przetargowe „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych” .pdf (zamieszczone 04.04.2011 r.)

SIWZ „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych” .pdf  (zamieszczone 04.04.2011 r.)

Dokumenty do pobrania:

> SIWZ <– .doc

> Dokumentacja elektrycznia <– .zip

> Rzuty pięter <– .zip

Zapytania i wyjaśnienia:

Wyjaśnienie z dnia 18.04.2011r. <– .pdf (zamieszczone 18.04.2011 r.) Remont budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego  w Ełku ul. Sikorskiego 5 Numer ogłoszenia: 235960 – 2009; data zamieszczenia: 13.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane  (zamieszczone w dniu 13.07.2009 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .pdf

Załączniki (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych):

Przedmiar .pdf

Schody frontowe .pdf

Schody frontowe1 .pdf

ST-100 WYMAGANIA OGÓLNE .pdf

ST-101 ROBOTY ROZBIÓRKOWE .pdf

ST-102 ROBOTY ZIEMNE .pdf

ST-103 ROBOTY MUROWE .pdf

ST-105 STOLARKA .pdf

ST-106 IZOLACJE .pdf

ST-107 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE .pdf

ST-111 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE .pdf

ST-119 PODŁOŻA I POSADZKI .pdf

ST-121 MALOWANIE .pdf

Stolarka .pdf

Strona tytułowa i spis treści .pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  (zamieszczona w dniu 04.08.2009 r.)


Przetarg nieograniczony na organizację wycieczki pracowniczej (zamieszczony w dniu 06.01.2009 r.)

ROZSZERZENIE TERMINU WYLOTU .pdf  (zamieszczony w dniu 12.01.2009 r.) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 14 000 EURO .pdf  (zamieszczony w dniu 06.01.2009 r.)

Załącznik do ogłoszenia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .pdf 


Unieważnienia przetargów:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .pdf (zamieszczone w dniu 29.01.2009 r.)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .pdf (zamieszczony w dniu 30.12.2008 r.)


Przetarg nieograniczony na organizację wycieczki pracowniczej:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 14 000 EURO .pdf (zamieszczony w dniu 25.11.2008 r.)

Załącznik do ogłoszenia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .pdf (zamieszczony w dniu 25.11.2008 r.)OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 14 000 EURO .pdf

(Przedmiot zamówienia – cena praktycznej nauki jazdy dla jednego uczestnika)

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 14 000 EURO .pdf

(Przedmiot zamówienia – cena praktycznej nauki jazdy dla jednego uczestnika)

następna