Rozpoczęliśmy współpracę z kolejną placówką edukacyjną z Rosji

20 marca, 2015

Koledż Pskowskiego Uniwersytetu od lutego 2014r. jest partnerem naszej szkoły.

Dyrektorzy: Wiaczesław Odnobokow (KUP) i Kazimierz Czepułkowski (ZS nr 5) podpisali w obecności Wicestarosty Powiatu Ełckiego Marka Chojnowskiego umowę o współpracy.

Jako obszary wspólnych działań Strony określają interakcje w następujących obszarach :

– Wymiana informacji niezbędnych w procesie kształcenia oraz badań naukowych;

– Wspólna organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji, dni partnerskich i inne wydarzenia;

– Realizacja wspólnych projektów naukowych i badawczych;

– Pomoc w publikacji wyników badań i wspólnych projektów w czasopismach;

– Wsparcie mobilności akademickiej studentów (uczniów) i pracowników

Delegacja zwiedzała naszą szkołę, miasto i współpracujący z nami Zespół Szkół nr 6. Wzięła udział w lekcji języka rosyjskiego w klasie 2H przygotowanej przez Marię Meyze. Spotkała się z gronem pedagogicznym. Ustalono plan współpracy na najbliższy rok.

Tadeusz Kaleta

pskow1