231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maj, 2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r., to – obok Święta Niepodległości – jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej – nowoczesną ustawę zasadniczą.

W konstytucji zastosowano nowoczesna zasadę trójpodziału władz, która obowiązuje i dziś w systemach demokratycznych. Władzę wykonawczą miał sprawować król i będąca rodzajem rządu, Straż Praw. Władza ustawodawcza miała spoczywać w rękach Sejmu złożonego z dwóch izb –Izby Poselskiej i Senatu, natomiast władzę sądowniczą sprawować miały wolne i niezawisłe sądy.

Konstytucja 3 maja była wielkim zwycięstwem narodu nad swoimi słabościami i wadami, a równocześnie fundamentem budowy nowoczesnego państwa, na co jednak nie zezwolili zaborczy sąsiedzi. Stanowiła świadectwo woli ratowania ojczyzny oraz przykład postawy patriotycznej i obywatelskiej. Choć obowiązywała przez rok, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości.


Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja


Oryginalny manuskrypt Konstytucji

Skip to content