Stypendium im. Jana Pawła II

2 wrzesień, 2021

Uczniowie technikum, którzy uzyskali w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub średnią 4.00 i minimalną dobrą oceną z zachowania i mają osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych czy w zawodach sportowych (w okresie od lutego do końca sierpnia 2021r) lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą składać wnioski o stypendium.

Wnioski można pobrać ze strony: https://bip.powiat.elk.pl/cms/6255/stypendium_jana_pawla_ii

samodzielnie wydrukować lub otrzymać druk w bibliotece szkolnej.

Wypełnione wnioski proszę oddać w bibliotece do dnia 13.09 2021r.

Uczniowie, którzy są w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się na początku września o pomoc w swoich miastach lub gminach.

Link do stypendium Urzędu Miasta Ełk -> Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Skip to content