Grant „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

30 kwietnia, 2020

Powiat ełcki w ramach grantu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskał laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym internetem, które zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół nr 5 w Ełku otrzymał 4 laptopy i 3 urządzenia umożliwiające dostęp do internetu, które zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom w celu wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Po zakończeniu kształcenia zdalnego sprzęt zostanie zwrócony do szkoły i będzie wykorzystywany w codziennej pracy dydaktycznej.