Spotkanie w ramach projektu „Regiony bez granic – warsztaty młodzieżowe”.

12 czerwca, 2019

Dnia 07 czerwca 2019r.z inicjatywy nauczycieli Alicji Mirkowicz oraz Beaty Koronkiewicz, uczniowie klas 2H oraz 1R uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w ramach realizowanego przez Fundację Borussia DOM MENDELSOHNA w Olsztynie projektu „Regiony bez granic – warsztaty młodzieżowe”. Projekt był realizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tematyką zajęć były zagadnienia związane z historią, dziedzictwem kulturowym i współczesnością dwóch regionów partnerskich województwa warmińsko-mazurskiego: Obwodu Rówieńskiego na Ukrainie i Departamentu Côtes d’Armor we Francji. Projekt miał na celu przede wszystkim pogłębienie wiedzy młodzieży z naszego regionu na temat wybranych aspektów historii i współczesności regionów partnerskich. Celem było także budowanie dialogu międzykulturowego, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń młodych ludzi, edukacja młodzieży poprzez warsztaty, działania interaktywne i twórcze oraz popularyzacja Wolontariatu Europejskiego, jako czynnika wzbogacającego lokalną społeczność, przedstawienie możliwości rozwojowych jakie daje młodzieży wolontariat, szerzenie idei wymiany i współpracy międzynarodowej.

Warsztaty na temat krajów i regionów zaangażowani byli wolontariusze zagraniczni pochodzący z tych regionów i odbywający roczny wolontariat w Fundacji Borussia w ramach programu Wolontariatu Europejskiego Erasmus+. Jest to ważny aspekt całego projektu, ponieważ dzięki temu młodzi mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (w tym nasi uczniowie)mieli okazję poznać swoich rówieśników z regionów partnerskich, co w przyszłości może przyczynić się do wzajemnej współpracy i lepszego funkcjonowania w ramach europejskiej wspólnoty.