Najlepsi menedżerowie są w „ekonomiaku”

28 marca, 2018

W dniu 13 marca 2018 r. po raz kolejny odbył się konkurs wiedzy ekonomicznej „Młody Menedżer 2018”. Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z zakresu mikroekonomii, ekonomiki, zarządzania i marketingu, finansów i przedsiębiorczości. W tym roku do konkursu zgłosiło się 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, w tym 13 z Zespołu Szkół nr 5 w Ełku.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, która była organizatorem konkursu zapewniła laureatom trzech pierwszych miejsc następujące nagrody:

  • za zajęcie I miejsca – 100% ulgi w czesnym za I rok studiów w WSFiZ Filii w Ełku
  • za zajęcie II miejsca – 50% ulgi w czesnym za I rok studiów w WSFiZ Filii w Ełkuz
  • za zajęcie III miejsca – 30% ulgi w czesnym za I rok studiów w WSFiZ Filii w Ełku

Dodatkowo laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymują upominki firmowe oraz listy gratulacyjne.
Tegoroczni zwycięzcy z „Ekonomiaka”:

  • II miejsce: Kamila Gryczkowska – IV E,

Wyróżnieni:

  • Patrycja Głębocka – IIIE,
  • Kamil Marcinkiewicz – IIIE,
  • Julianna Andryszczyk – IVE,
  • Szymon Karwowski – IVE,
  • Klaudia Sypytkowska – IVE.

Uczniowie naszej szkoły stanowili 22% uczestników zdobywając, aż 46% przewidzianych nagród. Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie oraz serdecznie gratulujemy laureatce. Opiekunem naukowym uczestników konkursu była  Amelia Malinowska.