Uczniowie, nauczyciele, absolwenci, emerytowani pracownicy oraz przyjaciele Zespołu Szkół nr 5 w Ełku!

5 marca, 2018

Zapraszamy do ekscytującej wędrówki przez siedem dekad historii naszej szkoły. Otworzyliśmy nowy fanpage, na którym będziemy wspominać przeszłość, snuć opowieści ze szkolnej ławy, przywoływać osoby, wydarzenia, anegdoty utrwalone na kartach kronik i historycznych dokumentów, ale również wyryte w sercach i pamięci tych, którzy w ten czy inny sposób otarli się o mury Ekonomiaka. Mamy nadzieję, że uda nam się ożywić wspomnienia i sprawić, że włączą się Państwo w tworzenie wirtualnej kroniki szkoły.

Link do nowej strony: https://www.facebook.com/ekonomiakelkkronika/