Rekrutacja 2024/2025

Bezpośredni link do systemu naboru elektronicznego  [kliknij na link]

Przewodnik rekrutacyjny dla kandydatów do Zespołu Szkół nr 5 w Ełku 2024/2025 .pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku 2024/2025 .pdf

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025 .pdf

Przewodnik ósmoklasisty – oferta kształcenia na rok szkolny 2024/2025 w Powiecie Ełckim .pdf [kliknij na link]

Interaktywny przewodnik nt. „Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 5 w Ełku” .pdf [kliknij na link]


W roku szkolnym 2024/2025 planujemy nabór na następujące profile kształcenia:

Technikum nr 5 – pięcioletni cykl kształcenia

Zawód Rozszerzenie Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc
Technik ekonomista matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 oddział 28
Technik informatyk matematyka j. angielski, j. niemiecki 1 oddział 28
Technik logistyk geografia j. angielski, j. niemiecki 1 oddział 28
Technik reklamy j. polski j. angielski, j. niemiecki 1 oddział 28

Jako uczeń „Ekonomiaka” możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, mile spędzać wolny czas na biwakach, wycieczkach, a także poprzez aktywny udział w różnych kołach zainteresowań i pogłębiać swój rozwój intelektualny. Jeżeli zdecydowałeś się podjąć naukę w naszej szkole wypełnij druk formularza dostępny na stronie internetowej elektronicznego naboru www.elk.edu.com.pl

EKONOMIAK – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

DOŁĄCZ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO !!!


Zarządzenia i komunikaty z roku szkolnego 2022/2023

Zarządzenia nr 3 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 na ternie województwa warmińsko-mazurskiego .pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.  .pdf

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024 .pdf

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru) – www.elk.edu.com.pl
  2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
  • oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia (podpisanych na odwrocie)
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
  • karta profilaktycznego badania lekarskiego (bilans) ze szkoły podstawowej
następna
Skip to content