Realizujemy grant Urzędu Miasta w Ełku

21 czerwiec, 2017

Stowarzyszenie „Plejada”, działające przy Ekonomiaku od kwietnia 2017 roku, otrzymało grant „Oświata i wychowanie – współpraca i integracja międzypokoleniowa” na realizację projektu, którego celem jest stworzenie „Żywej księgi opowieści” i wydanie publikacji z okazji jubileuszu szkoły. Obchody roku jubileuszowego zrodziły potrzebę odnowienia kontaktów szkoły z absolwentami i emerytowanymi pracownikami. Międzypokoleniowym spotkaniom towarzyszy wiele wspomnień o szkole i Ełku, które według nas należałoby ocalić od zapomnienia. Dzięki wspomnieniom osób związanych z Ekonomiakiem możemy poznawać historię lokalną i skonfrontować ze sobą różnorodne spojrzenia na przeszłość szkoły i miasta. Największą wartością projektu jest jednak zacieśnienie więzi międzypokoleniowej – nasi uczniowie mają niepowtarzalną szansę poznać losy ludzi, którzy żyli w zupełnie innej rzeczywistości, zrozumieć ich emocje, czerpać z bogactwa ich pamięci i doświadczeń.

Zebraliśmy już trochę wspomnień i zdjęć od naszych absolwentów oraz emerytowanych pracowników, uruchomiliśmy również ankietę – zachęcamy do jej wypełnienia: http://goo.gl/XZRxhv. Zebrane opowieści zostaną zarchiwizowane, część z nich zostanie zamieszczona w publikacji, którą dołączymy do pakietu jubileuszowego na zjeździe absolwentów.

Skip to content