Konferencja „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w Powiecie Ełckim”

16 marzec, 2015

30 września zakończono realizację projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe na miarę XXI wieku w powiecie ełckim  ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia-Mazury 2007-2013 w osi 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.  Działanie 7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki.

Głównym celem projektu była modernizacja i doposażenie w sprzęt komputerowy Technikum Informatycznego w ZS nr 5.W konferencji udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, wykonawcy, nauczyciele szkół ełckich i uczniowie Technikum Informatycznego w ZS nr 5.

 

Podczas konferencji dyrektor szkoły Kazimierz Czepułkowski podziękował pracownikom za prace nad projektem. Szczególne podziękowania skierował do Pani Agnieszki Pietrowicz – pracownika Starostwa Powiatowego w Ełku, która swoją pracą i doświadczeniem przyczyniła się do pozyskania środków unijnych na zakup wyposażenia.

Starosta Powiatowy Krzysztof Piłat wyraził swoje uznanie dla całego personelu szkoły.

Osobom, których praca przyczyniała się do rozwoju szkoły i wyrabiania jej pozytywnego wizerunku w regionie i zagranicą wręczono znaczki „Przyjaciel ZS nr 5”.

Otrzymali je:

  • Agnieszka Pietrowicz – pracownik Starostwa Powiatowego w Ełku,
  • Svietlana Żyrkowa – wicedyrektor Autonomicznej Szkoły Średniej nr 12 w Kaliningradzie
  • Krzysztof Piłat – Starosta Powiatu Ełk

Podpisano międzynarodową umowę o współpracy pomiędzy naszą szkołą i Autonomiczną Szkołą Średnią nr 12 w Kaliningradzie.

Część plenarną konferencji zamknął wykład   Wojciecha Wawrzyńczaka pt. „Komputery i poezja”.

Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy zwiedzali sale i pracownie, w których ich opiekunowie opowiadali o jakości i przeznaczeniu nowego wyposażenia.

 Opr. Tadeusz Kaleta

Skip to content