Międzynarodowa konferencja nauczycieli

16 marzec, 2015

W dobie dynamicznych przemian cywilizacyjnych, stanowiących wyzwanie dla współczesnego szkolnictwa, Zespół Szkół nr 5 w Ełku konsekwentnie realizuje strategię edukacji, służącą rozwojowi placówki – nie tylko w dziedzinie działalności dydaktycznej. Podpisanie w ubiegłych latach międzynarodowej umowy o współpracy z Autonomiczną Szkołą Średnią nr 12 w Kaliningradzie i Rygiszkiu Jono Gimnazija w Mariampolu zaowocowało stworzeniem otwartej przestrzeni szkolnej, sprzyjającej poznawaniu nowych środowisk i wymianie doświadczeń dydaktycznych.

Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do zorganizowania międzynarodowej konferencji nauczycieli na temat warunków pracy w oświacie w Polsce, Rosji i na Litwie. Konferencja odbyła się 6 października 2012 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Skarpa” w Olecku, a jej gospodarzami byli dyrektor ZS nr 5 Kazimierz Czepułkowski oraz Tadeusz Kaleta i Juliusz Tyszkowski, organizatorzy spotkania. Na posiedzenie przybyli, poza pracownikami „Ekonomiaka”, liczni goście z Kaliningradu oraz delegacja z Mariampola. Kazimierz Czepułkowski, witając gości konferencji, podkreślił wagę współpracy międzyszkolnej, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.

Głównym punktem spotkania był panel dyskusyjny prowadzony przez wicedyrektor ZS nr 5 Małgorzatę Dąbrowską, dyrektora szkoły w Kaliningradzie Aleksandra Łopatina oraz dyrektora szkoły w Mariampolu Vilhelamsa Petkiewicziusa. Podczas konferencji poruszono takie zagadnienia, jak wymagane wykształcenie do wykonywania zawodu, czas pracy nauczyciela, wymiar urlopu, warunki przechodzenia na emeryturę, warunki pracy w placówce (w tym liczebność klas i dostęp do materiałów biurowych), pensja nauczycieli i innych pracowników szkoły, zakres obowiązków nauczycieli i dyrektora. Zaprezentowane przez uczestników panelu ustawowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych pozwoliło określić mocne i słabe strony systemu edukacji w Polsce, Rosji i na Litwie.

Uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że warunki pracy nauczycieli, zapewniane przez ustawodawcę i organy prowadzące szkoły, determinują poziom aktywności placówek, ukierunkowanej na doskonalenie i rozwój.

Iwona Możejko

foto: Wojciech S. Wawrzyńczak

Skip to content