UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział Zaoczny

Matura

Egzamin zawodowy

70-lecie Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Sprzątanie świata – wrzesień 2015

23 listopada, 2015

Tegoroczne obchody Dnia Sprzątania Świata nie mogły obejść się bez udziału naszej szkoły. My, uczniowie klasy III E, pod opieką Pani Anny Pazdej oraz Katarzyny Żóber porządkowaliśmy teren wzdłuż brzegu Jeziora Ełckiego, wyjątkowo „obfity” w szklane odpady. Zebraliśmy 6 dużych worków. Po ciężkiej pracy wszyscy zasłużyli na kiełbaski z ogniska. Cieszymy się, że swoją pracą mogliśmy przyczynić się do upiększenia Naszego Miasta Ełku.

XV Marsz Sybiraków z udziałem ełckiej młodzieży

23 listopada, 2015

W Białymstoku 11 września 2015 r. odbył się XV Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Uczestniczyło w nim około 14 tys., w tym 9 tys. młodzieży szkolnej i harcerzy, przybyło około 270 pocztów sztandarowych. Sztandar ełckich Sybiraków w tym roku niosła młodzież z Zespołu Szkół nr 5 w Ełku.

Rozpoczynamy międzynarodową współpracę z pięcioma europejskimi szkołami w ramach projektu Erasmus+

23 listopada, 2015

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Stwarza on ogromne możliwości, na silny wymiar międzynarodowy – zakłada współpracę państw UE, a promowanie uczenia się języków obcych i różnorodności językowej stanowi jeden z celów szczegółowych programu.

II Międzynarodowy Turniej Informatyków zakończony

23 listopada, 2015

Zakończył się II Międzynarodowy Turniej Informatyków Maj 2015. Tym razem gospodarzem i głównym organizatorem był Колледж ПсковГУ-Псковский государственный университет z Pskowa. Konkurs odbył się w dniach 29-30 maja 2015 r. w budynku koledżu pskowskiego przy ulicy Я. Фабрициуса 16.

Turniej Informatyków kierowany do uczniów i studentów kierunków informatycznych był kontynuacją inicjatywy pomysłu Pana Jeronimasa Mikiparavičiusa – p.o. dyrektora technikum w Wilnie. Pierwszy turniej odbył się w Ełku w maju 2014 r. Ponownie zorganizowane zawody informatyczne miały na celu porównanie wiadomości i umiejętności uczniów oraz studentów z zakresu obsługi i administrowania komputerów na których zainstalowany jest anglojęzyczny system operacyjny Windows 7.

Kolejny sukces informatyczny „ekonomiaka”

23 listopada, 2015

Co roku odbywający się, a w tym roku V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Tik? – Tak! przyniósł ogromny sukces  Zespołowi  Szkół nr  5 w Ełku. W rankingu szkół nasza placówka zdobył największą liczbę punktów w konkursie, jednak po podzieleniu punktów przez liczbę uczniów w szkole osiągnęliśmy 1 miejsce w województwie i 11 miejsce w Polsce. 

Międzynarodowa konferencja „Inovācijas profesionālajā izglītībā” Daugavpils – Łotwa 27 – 28.04.2015

22 listopada, 2015

Nauczyciele naszej szkoły zostali zaproszeni na konferencję „Innowacje w nauczaniu zawodu” do Technikum Państwowego w Daugavpils.

Na czele delegacji stał dyrektor Kazimierz Czepułkowski. Pedagodzy i nauczyciele przedmiotów zawodowych z pięciu państw przedstawiali referaty, prezentacje o realizacji motywu przewodniego konferencji w swoich szkołach.

1 54 55 56 57 58 61