UWAGA!!! Zastępstwa na kolejny dzień i plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział Zaoczny

Matura

Egzamin zawodowy

70-lecie Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Archiwum wydarzeń szkolnych

Nauka przy świecach i …

15 marca, 2018

Na zajęciach wychowania fizycznego odgruzowywanie terenu szkół i ulic miasta. Nauka przy świecach i w chłodnych salach lekcyjnych, bez ławek i krzeseł. Przychodząc do szkoły, można liczyć na ciepły posiłek, może dodatkowo łyżkę tranu i kromkę czarnego chleba. Zamiast czystego zeszytu makulatura niemiecka i wykładający nauczyciel, który … jeszcze sam musiał się dokształcić. To początek szkolnictwa na Mazurach.

Z takimi perełkami z historii regionu mogła zapoznać się 15 marca 2018 r. młodzież naszej szkoły, uczestnicząc w prelekcji wygłoszonej przez mgr. Andrzeja Zdanowskiego. Absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego, zasłużony samorządowiec, badacz dziejów naszego miasta i powiatu w niezwykle barwny sposób opowiadał o początkach szkolnictwa polskiego na ziemi ełckiej po 1945 r. Anegdoty i ciekawostki, związane z genezą oświaty, przeplatane historią rodzącej się w Polsce nowej socjalistycznej rzeczywistości wywoływały uśmiech, a czasem niedowierzanie wśród publiczności. Wykład okazał się także możliwością porównania warunków kształcenia panujących obecnie i tych w trudnych początkach Polski powojennej.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wydarzeń szkolnych związanych ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami spotkania byli nauczyciele Łukasz Zdanowski i Dariusz Łukaszewicz.

EKONOMIAK NAJAKTYWNIEJSZĄ SZKOŁĄ DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2017 w województwie

13 marca, 2018

9 marca 2018 roku delegacja z ZS5 w Ełku miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystej Gali Przedsiębiorczości.

Dyrektor Kazimierz Czepułkowski, szkolni koordynatorzy: Marta Milewska i Beata Julita Koronkiewicz oraz dwie uczennice: Diana Malinowska i Klaudia Gutowska z technikum handlowego wzięli udział w uroczystości, która odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Z rąk pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odebraliśmy dyplom i statuetkę NAJAKTYWNIEJSZEJ SZKOŁY DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2017, którą otrzymują szkoły angażujące w projekt największą liczbę uczniów lub instytucji w województwie. Podobne wyróżnienie nasza szkoła otrzymała w 2012 roku.

W 14. edycji Dnia Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wzięło udział 35 686 uczniów, 12 308 firm i instytucji oraz 630 szkół w całym kraju. Podsumowując ubiegłoroczną edycję programu Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zaprosił obecnych do udziału w kolejnej, która w 2018 roku będzie miała miejsce 21 marca.

Spotkanie ze Związkiem Piłsudczyków

13 marca, 2018

12 marca 2018 roku w Zespole Szkół nr 5 w Ełku odbyło się spotkanie będące elementem obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Gośćmi byli pan płk Władysław Krajewski – Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz pani porucznik Anna Marczak. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania przez uczestników pieśni „Legiony”.

Pan Krajewski opowiadał o swojej pasji i fascynacji osobą marszałka Józefa Piłsudskiego, przedstawił również informacje dotyczące Związku Piłsudczyków RP. W ciekawy sposób opowiadał anegdoty z życia Piłsudskiego, mówił o jego relacjach z bliskimi, współpracownikami, przygodach miłosnych, podróżach i zainteresowaniach. Goście przybyli w mundurach Legionów Polskich i pokazywali uczniom pamiątkowe zdjęcia związane z kultem marszałka.

Pan płk Krajewski w przystępny i interesujący sposób przekazał wiadomości o II Rzeczypospolitej oraz odpowiadał na pytania uczniów. Pod koniec swojego wykładu gość dodał kilka słów na temat kultury osobistej współczesnej młodzieży. Na zakończenie, uczestnicy spotkania obejrzeli krótki film o Józefie Piłsudskim.

Organizatorem spotkania był nauczyciel historii Grzegorz Harasiuk.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – piętnasta edycja programu odbędzie się 21 marca 2018 r.

8 marca, 2018

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.


XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego

7 marca, 2018

W dniu 28 lutego 2018r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały wręczone tytuły laureata XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ekonomii i Gospodarce, które upoważniają do podjęcia studiów bez postępowania kwalifikacyjnego. W grupie 10 laureatów z całej Polski znalazła się uczennica z „Ekonomiaka”:

  • Andryszczyk Julianna – 4E

Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia w postaci maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie oraz zarządzanie, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (uprawnienie to przysługuje przez trzy lata od roku uzyskania świadectwa dojrzałości).

Konkurs odbył się w dniu 8 grudnia 2017 r. Uczestniczyło w nim 263 uczniów reprezentujących 29 szkół średnich z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego.

Uczniowie, nauczyciele, absolwenci, emerytowani pracownicy oraz przyjaciele Zespołu Szkół nr 5 w Ełku!

5 marca, 2018

Zapraszamy do ekscytującej wędrówki przez siedem dekad historii naszej szkoły. Otworzyliśmy nowy fanpage, na którym będziemy wspominać przeszłość, snuć opowieści ze szkolnej ławy, przywoływać osoby, wydarzenia, anegdoty utrwalone na kartach kronik i historycznych dokumentów, ale również wyryte w sercach i pamięci tych, którzy w ten czy inny sposób otarli się o mury Ekonomiaka. Mamy nadzieję, że uda nam się ożywić wspomnienia i sprawić, że włączą się Państwo w tworzenie wirtualnej kroniki szkoły.

Link do nowej strony: https://www.facebook.com/ekonomiakelkkronika/

Ełcka Jednostka Strzelecka szkoli w Ekonomiaku

22 lutego, 2018

W dniu 16.02.2018 r. na zaproszenie Pani Agnieszki Adasiewicz odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Ełku. Szkolenie przeprowadziła Jednostka Strzelecka 1007 Ełk im. płk Mariana Sołtysiaka ps. „Barabasz”. Serdecznie dziękujemy za przybycie.

Więcej zdjęć -> Pierwsza pomoc

Stypendium im. Jana Pawła II

7 lutego, 2018

Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 średnią ocen 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie

lub którzy są laureatami konkursów i olimpiad (również sportowych) przynajmniej na szczeblu wojewódzkim z jednoczesną minimalną średnią ocen 4,0 oraz minimalną dobrą oceną z zachowania

lub inni spełniający kryteria Regulaminu proszeni są o odbieranie wniosków od nauczycieli: w czytelni p. Julity Koronkiewicz lub p. Doroty Kawałko lub p. Jarosława Chmielewskiego. Wypełnione wnioski należy oddać najpóźniej do 20 lutego do w/w osób.

Ekonomiak w rankingu Perspektywy 2018 na I miejscu w powiecie ełckim i 16 miejscu w województwie warmińsko–mazurskim

13 stycznia, 2018

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku z przyjemnością zawiadamia, że w opublikowanym rankingu najlepszych liceów i techników w Polsce za rok szkolny 2016/2017 PERSPEKTYWY 2018, Technikum nr 5 w Ełku w kategorii rankingu techników zajęło 16 miejsce w województwie warmińsko – mazurskim i pierwsze w powiecie ełckim zdobywając 48,39 pkt. W odniesieniu do rankingu liceów I Liceum Ogólnokształcące w Ełku uzyskało 46,63 pkt.

Zagłosuj na zbiór opowiadań „W stronę światła..”

13 stycznia, 2018

Jesteśmy uczennicami klasy IR. Bierzemy udział w konkursie literackim, który polega na napisaniu zbioru opowiadań i wydanie go cyfrowo na portalu RIDERO. Żeby przejść do następnego etapu, potrzebujemy więcej głosów. Czas na oddawanie głosów kończy się 31 stycznia. Głosowanie nie wymaga logowania, ale można oddać tylko jeden głos. Bardzo nam zależy na dalszym uczestnictwie w tym konkursie, dlatego prosimy o zagłosowanie na naszą książkę na stronie „RIDERO”. Zbiór naszych opowiadań nosi tytuł „W stronę światła..”. Wszystkim, którzy oddali głos na naszą książkę bardzo dziękujemy.

Link do głosowania: „W stronę światła..” 

1 2 3 4 5 6 30