UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział Zaoczny

Matura

Egzamin zawodowy

70-lecie Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

25 marca, 2019

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do projektu Lekcje z ZUS, który został zwieńczony konkursem wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Uczennice klasy 3E Katarzyna Krukowska, Agnieszka Grajewska i Kamila Haponik pomyślnie przeszły I etap olimpiady i zakwalifikowały się do etapu okręgowego. Etap ten odbył się 15 marca 2019 roku na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Uczennice stanowiły drużynę, która miała za zadanie rozwiązać test wielokrotnego wyboru z zakresu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Z całego województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikowało się tylko 20 drużyn. Nasze uczennice zajęły 7 miejsce. Opiekunem uczennic była pani Marta Milewska.


Uwaga uczniowie i absolwenci!

22 marca, 2019

Od piątku 22 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły można odbierać świadectwa uzyskania kwalifikacji zawodowych zdobytych w sesji styczeń-luty 2019 r.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które zgłosiły się na egzamin i przystąpiły do sesji styczeń-luty 2019 r. mogą zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. składając deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego tj. od 22 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

Osoby, które nie zgłosiły się na egzamin w sesji styczeń-luty 2019 r. mogą złożyć deklaracje dopiero we wrześniu 2019 r.

Projekty realizowane przez uczniów ZS nr 5 w Ełku w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii

21 marca, 2019

Nasi uczniowie nie czekają, nie siedzą z założonymi rękoma, biorą edukację w swoje ręce.

Projekt nosi nazwę „#DZIAŁAMY” i jest realizowany w ramach Platformy Edukacyjnej Zwolnieni z Teorii. Jego celem jest walka ze znieczulicą społeczną. Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Jednak ludzie często nie reagują. ,,Dlaczego nic nie robią?” – Na to pytanie uczennice starają się odpowiedzieć wraz z uczniami ełckich szkół w czasie wykładów realizowanych w szkołach. Oprócz naszej szkoły nad projektem objęli patronat: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku oraz Starosta ełcki Pan Marek Chojnowski. Projekt  jest realizowany przez uczennice klasy 3E: Katarzynę Krukowską, Emilię Korneluk, Paulinę Przekopską.


Konkurs historyczny „Ełk – Patrzymy w przeszłość”

21 marca, 2019

Projekt realizowany przez uczniów ZS nr 5 w Ełku w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Niemal 300 uczestników wzięło udział w konkursie historycznym „Ełk – Patrzymy w przeszłość”. Wystartowali w nim uczniowie podstawówek, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych i zmierzyli się z tematem dziejów terenu powiatu ełckiego.


Konkurs wiedzy o Podatkach

19 marca, 2019

Już po raz dziewiąty, Warmińsko – Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje w roku szkolnym 2018/2019 Konkurs Wiedzy o Podatkach, który skierowany jest do młodzieży szkół średnich naszego województwa.

Celem Konkursu jest: budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości

19 marca, 2019

Już po raz ósmy nasza szkoła przystępuje do ogólnopolskiego programu edukacyjnego organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Dzień Przedsiębiorczości”. Tegoroczna, szesnasta edycja odbędzie się 20 marca 2019 r.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Szczegóły u szkolnych koordynatorów: p. Marty Milewskiej i p. Beaty Julity Koronkiewicz.

Czytaj więcej

1 2 3 4 5 61