UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział Zaoczny

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Praca szkoły

25 kwietnia, 2020

Informujemy, że do 24.05.2020 szkoła jest zamknięta. Sekretariat pełni dyżur w szkole w godz. 9:00 – 13:00. Zalecany kontakt ze szkołą telefoniczny: 87 610 23 31 lub email: sekretariat@zs5.elk.pl w godzinach pracy.

Zmiana w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020

21 kwietnia, 2020

Decyzją Dyrektora dni wolne 4, 5 i 6 maja 2020 r. (w tych dniach miał odbywać się egzamin maturalny w części pisemnej) ustalone w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają odwołane. Dni 4, 5 i 6 maja 2020 r. są normalnymi dniami pracy dydaktycznej (nauczanie zdalne) dla uczniów i nauczycieli.

MATURA PRÓBNA

1 kwietnia, 2020

W dniach od 2 do 8 kwietnia br. odbędzie się próbny egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W dniach 2-6 kwietnia zawieszona jest nauka zdalna dla uczniów klas IV (wpisujemy temat lekcji: Matura próbna) W dniach 7-8 kwietnia zwolnieni z obowiązku zdalnej nauki są uczniowie biorący udział w egzaminach przewidzianych na te dni.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (www.oke.lomza.pl).

Drodzy rodzice i uczniowie

26 marca, 2020

Wychodząc na przeciw potrzebom profilaktyki zdrowotnej związanej z koronowirusem uruchomiliśmy wirtualny gabinet medycyny szkolnej. Pielęgniarki szkolne, postarają się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.

Wirtualny gabinet służy również upowszechnianiu wiedzy na temat zapobiegania zarażeniom oraz zasad postępowania w sytuacjach podejrzenia zachorowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: gabmedzs5@gmail.com

Komunikat Dyrektora Szkoły

24 marca, 2020

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły został przedłużony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do 10.04.2020r.

W dniach od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zadania Zespołu Szkół nr 5 w Ełku oraz Szkoły Policealnej nr 5 (Wydział Zaoczny) realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje o sposobie i trybie organizacji zdalnego nauczania zostały przekazane w dzienniku elektronicznym.

Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Wyniki egzaminu, składanie deklaracji poprawkowych na egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2020

20 marca, 2020

W dniu 20 marca 2020 r. o godz. 10:00 zostaną opublikowane wyniki egzaminu zawodowego.

  • Wyniki egzaminu Formuła 2012 (klasy czwarte) – zdający otrzymali paski z loginem i hasłem do odczytania wyników, proszę zalogować się na stronę OKE Łomża ->> WYNIKI EGZAMINU.
  • Wyniki egzaminu Formuła 2017 (klasy trzecie i Wydział Zaoczny) – zdający otrzymają wyniki w formie SMS lub maila, jeżeli dane te zostały udostępnione w systemie informatycznym SIOEPKZ.

Jednocześnie informujemy, że świadectwa oraz dyplomy zostaną przekazane uczniom/słuchaczom w późniejszym czasie w szkole.

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń–luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec–lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora macierzystej szkoły.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail sekretariatu szkoły sekretariat@zs5.elk.pl

Wzory deklaracji do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (klasy czwarte, stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe) .pdf

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe) .pdf


Uwaga osoby, które chcą dokonać wglądu do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017 .pdf

1 2 3 4 5 80