UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Wydział Zaoczny

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Bezpieczeństwo w szkole

17 maja, 2019

Drodzy rodzice i uczniowie prosimy o zapoznanie się z dokumentami w których opisane są procedury, zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów w szkole.

 

Uczniowie zagłosują na Europę

17 maja, 2019

Drodzy uczniowie i nauczyciele,

z racji realizowanego przez nas projektu Erasmus+ pt. „Youth vote for Europe”, w szkole zostanie przeprowadzona symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego wśród uczniów niepełnoletnich (klasy pierwsze i drugie). Termin przedsięwzięcia to 21.05.- 24.05.2019r. W pokoju nauczycielskim zostanie udostępniony plan wyborów dla każdej klasy pierwszej i drugiej. Udział w symulacji wyborów jest dobrowolny i anonimowy. Uczniów zachęcam do wzięcia udziału, a nauczycieli proszę o wsparcie i dostosowanie się do planu wyborów, przygotowanego przez koordynatora projektu p. Urszulę Karwel.

Za współpracę dziękuje
Dyrektor Dariusz Malinowski

Bezpieczna szkoła. Informacje o zagrożeniach i zalecane działania profilaktyczne w szkole.

17 maja, 2019

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:

  • został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły – dyrektor otrzymuje pakiet propozycji do działań (zadanie do wykonania) oraz zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowej,
  • jest napisany językiem prostym, nietechnicznym, odwołującym się do znanej dyrektorom i nauczycielom i innym pracownikom terminologii,
  • opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego,
  • zawiera zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych.
  1. Pismo do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów
  2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
  3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Spotkanie z Global Education

16 maja, 2019

W poniedziałek 13.05.2019r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami organizacji Global Education. Dowiedzieli się na nim, w jaki sposób można zrealizować marzenie studiowania za granicą nawet wtedy, gdy nas na to nie stać. Jako absolwenci studiów za granicą członkowie organizacji bezpłatnie pomagają przy wyborze kierunku/uczelni, finansowaniu studiów i procesie rekrutacji na studia w UK i nie tylko.

Sprzątanie świata

16 maja, 2019

Podtrzymując tradycję naszej szkoły, klasa II H wraz z opiekunami wzięła udział w wiosennej akcji Sprzątania Warmii i Mazur. Młodzież uprzątnęła śmieci zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. W ciągu trzech godzin uczniowie zebrali około 10 stulitrowych worków na śmieci. Cieszymy się, że dzięki naszej pracy przyczyniliśmy się do poprawy estetyki naszego miasta.


Przedłużony termin wysyłania prac na szkolny konkurs literacko-fotograficzny (Nad)interpretacje rzeczywistości

11 maja, 2019

TERMIN WYSYŁANIA PRAC
na szkolny konkurs literacko-fotograficzny
(Nad)interpretacje rzeczywistości
ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 31 MAJA 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów naszej szkoły z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Przypominamy, że uczestnik może zgłosić w każdej kategorii jedną pracę zgodną z tematem przewodnim konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich i fotograficznych. Oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie, a nie przez zespoły autorskie.

Zadaniem uczestników konkursu jest (do wyboru): napisanie wiersza lub opowiadania; zrobienie serii zdjęć (od 3 do 6) w dowolnej technice i formie, ułożonych w takiej kolejności, by stanowiły fotoopowieść.

Prace należy wysyłać drogą elektroniczną do 31 maja 2019 r. na adres p.dalej@o2.pl


1 2 3 4 5 65