UWAGA!!! Plan lekcji swojej klasy znajdziesz w odsyłaczu Plan lekcji lub na dzienniku elektronicznym.

W skład Zespołu Szkół
wchodzi:

Technikum nr 5 Szkoła policealna nr 5

Rekrutacja

Matura

Egzamin zawodowy

  • Biuletyn Informacji Publicznej

    przejdź

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Uwaga uczniowie!

4 września, 2020

W związku z przeprowadzanym w szkole w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) Egzaminem Maturalny w terminie poprawkowym ulega zmianie rozkład zajęć. W tym dniu obowiązuje 3 wersja dzwonków, zajęcia kończą się po 6 godz. lekcyjnej o godz. 11:25.

Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych na rok 2020/2021

2 września, 2020

Rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021. Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w nowym roku szkolnym. Wnioski można składać do 11 września 2020 r. 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach ubiegłych program funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”. Program skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych:
  • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


Uwaga uczniowie i absolwenci!

1 września, 2020

Przypominamy, że od dnia 31 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły można odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  styczeń-luty 2021 r. upływa 15 września 2020 r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać poniżej.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r., terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 są następujące:

  • do 11 września 2020 r. – do egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)
  • do 15 września 2020 r. – do egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe).

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

27 sierpnia, 2020

Zapraszam uczniów na spotkania z wychowawcami inaugurujące nowy rok szkolny w dniu 1 września 2020 r. Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad sanitarnych według następującego porządku:

Proszę o zapoznanie się i przestrzeganie procedur, które będą obowiązywały w szkole od 1 września 2020 r.

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii od 1 września 2020 r. – Zespół Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku

Listy osób przyjętych do Zespołu Szkół nr 5 w Ełku na rok szkolny 2020/2021

19 sierpnia, 2020

Listy uczniów przyjętych do Technikum nr 5 w Ełku na rok szkolny 2020/2021 na kierunek:

1 2 3 4 5 83