Ubezpieczenie

Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021

W porozumieniu z Radą Rodziców szkoła przyjęła propozycję kontynuacji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Uczniów w firmie COMPENSA TU S.A. W celu ubezpieczenia dziecka należy:

KROK 1:
Wejdź na stronę https://szkola.compensa.pl i wpisz hasło: 851103 (hasło jest dedykowane dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół nr 5)

KROK 2:
Wpisz liczbę dzieci, które chcesz ubezpieczyć (maksymalnie 5).  Zdecyduj, który wariant odpowiada Twoim potrzebom. Kliknij „wybierz” i przejdź dalej.

KROK 3:
Uzupełnij dane:  Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mail, na który chcesz otrzymać dokumenty potwierdzające przystąpienie do umowy. Wpisz dane ubezpieczonych dzieci (imię, nazwisko i data urodzenia)

Zaakceptuj odpowiednie oświadczenia (m.in. o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Regulamin).

KROK 4:
Zapłać za wybrane ubezpieczenie.

UWAGA: przerwanie transakcji przerywa cały proces. Po opłaceniu składki czekaj na potwierdzenie transakcji i certyfikat ubezpieczenia. Certyfikat zawiera: numer polisy, okres ubezpieczenia, dane osób ubezpieczonych, zakres i sumy ubezpieczenia, sposoby zgłaszania szkody.

OSTATECZNY TERMIN OPŁATY SKŁADKI: 15.10.2020.

 

W załączeniu Karta Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

4 PROSTE KROKI DO UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECKA .pdf

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE .pdf

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych .pdf

Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne zatwierdzony przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 r. i mającego zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 kwietnia 2020 r. .pdf

następna
Skip to content