Ubezpieczenie

Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie objęci są grupowym ubezpieczeniem: COMPENSA NNW Ubezpieczenia Szkolne. Składka roczna za dziecko wynosi 34 zł. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą powstać podczas nauki, drogi do/z szkoły, czy w życiu prywatnym. Dotyczy to wszystkich zdarzeń powstałych na terytorium całego świata. W zakresie ubezpieczenia jest ochrona wynikająca z wyczynowego uprawiania sportów i przynależność  dzieci do różnych klubów sportowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku: Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019

Wpłaty składek na ubezpieczenie NNW za rok szkolny 2018/2019 można dokonać u wychowawcy, w sekretariacie szkoły  lub na numer subkonta

Nr konta: 39 1320 1478 7700 0123 2000 0005

Dane odbiorcy: Ubezpieczenia Chmielewski sp. z o.o., Chopina 11, 19-300 Ełk

W tytule przelewu niezbędne dane: imię i nazwisko dziecka, numer klasy,  nazwisko Wychowawcy

Oczywiście nie zwalnia to Rodziców z obowiązku podpisania Oświadczenia (druk do pobrania w sekretariacie lub u wychowawcy), jednakże jest to dokument który po podpisaniu przez Rodzica dziecko może samodzielnie dostarczyć do Wychowawcy/Sekretariatu.

następna