„Sukces dzięki stażom”

Zakończenie I etapu rekrutacji

W dniu 5 października 2018 r odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej kończące pierwszy etap rekrutacji uczestników projektu „Sukces dzięki stażom” nr 2018-1-PL01-KA102-047900 finansowanego ze środków Programu ERASMUS+.

Komisja w składzie:

  1. Maciej Karanowski, wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego – przewodniczący;
  2. Wojciech S. Wawrzyńczak, koordynator projektu – członek;
  3. Teresa Świerzbińska, wychowawca klasy 3 E – członek;
  4. Izabela Łochowska, wychowawca klasy 3 H – członek;
  5. Dariusz Łukaszewicz, wychowawca klasy 3 I1 – członek;
  6. Jarosław Drozdowski, wychowawca klasy 3 I2 – członek;
  7. Ewa Grycmacher, wychowawca klasy 3 L – członek;
  8. Magdalena Karwowska, wychowawca klasy 3 R – członek,

zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji, przeanalizowała formularze rekrutacyjne uczniów, biorąc pod uwagę zapisane w regulaminie kryteria rekrutacyjne. W wyniku tej analizy dokonano wyboru 72 kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.

Listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji można znaleźć pod poniższym linkiem.

Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-047900 pt. „Sukces dzięki stażom” .pdf

Wojciech S. Wawrzyńczak, koordynator projektu


Nowy rok szkolny– nowy projekt Erasmus+

Od 1 września 2018, czyli z początkiem roku szkolnego 2018/19 Zespół Szkół nr 5 w Ełku realizuje nowy projekt „Sukces dzięki stażom”, w ramach którego 55 uczniów wszystkich klas trzecich odbędzie przewidziane programem nauczania praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii i we Włoszech. Projekt jest w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+. Ramy czasowe projektu obejmują bieżący rok szkolny. Wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne realizowane będą w terminach ujętych w szkolnym harmonogramie praktyk zawodowych, czyli w miesiącach luty – maj 2019 r. Zakończenie i rozliczenie wszystkich działań projektowych planowane jest do końca sierpnia 2019 r.

Tym razem nasi uczniowie wyjadą do dwóch krajów: Portugalii i Włoch. W Portugalii naszym partnerem w projekcie jest organizacja Intercultural Association Mobility Friends z miejscowości Barcelos. Natomiast nasz włoski partner to Azzurra Societa Cooperativa Sociale z miejscowości Spoleto. Obaj partnerzy mają olbrzymie doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

13 września br. Odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów klas trzecich i ich rodziców i od tego rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu. Jest to rekrutacja dwuetapowa. W pierwszym etapie, który zakończy się 5 października br. (formularze rekrutacyjne można składać do 30 września br.), wybrana zostanie grupa uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych. Z każdej klasy trzeciej w skład tej grupy wejdzie od 10 do 13 uczniów. Po zakończeniu zajęć zostanie wyłoniony skład uczestników projektu. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora projektu, którym tradycyjnie jest dr Wojciech S. Wawrzyńczak.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

następna