Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wcześniej technik cyfrowych procesów graficznych) – przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem techniką komputerową
 • zdolnościami manualnymi
 • starannością
 • zmysłem plastycznym
 • poczuciem estetyki
 • kreatywnością
 • umiejętnościami technicznymi i plastycznymi
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe (AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków). Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:

 • agencjach reklamowych
 • studiach graficznych
 • wydawnictwach
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej
następna
Skip to content