Technik organizacji reklamy

organizacja

Rozszerzenie Język obcy
geografia, j. angielski j. angielski, j. niemiecki

Technik organizacji reklamy – technik organizacji reklamy organizuje proces sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizuje kampanię reklamową oraz przygotowuje i wykonuje projekty reklam. Zakres działań: marketing, reklama, grafika.

Predyspozycje zawodowe: kontaktowanie się z ludźmi, sprzedaż, organizacja, zdolności artystyczne, zdolności literackie.

Technik organizacji reklamy organizuje i prowadzi kampanie reklamowe; tworzy plan medialny; określa cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa, budżet kampanii reklamowych i promocyjnych, stosuje różne formy reklamy w kampaniach reklamowych, planuje i dokonuje zakupu przestrzeni reklamowej w mediach, nadzoruje proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców, stosuje metody badań rynku reklamy, ocenia wartość przygotowanych reklam, ocenia skuteczność i efektywność kampanii reklamowej, wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej, opracowuje oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych, prowadzi negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracuje z klientami.

Środki i narzędzia pracy – komputer.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie: komunikatywność, otwartość, umiejętność twórczego myślenia. Szeroki zakres zadań zawodowych oraz zatrudnienie na różnych stanowiskach wymagają od absolwenta specyficznych umiejętności plastycznych, poczucia estetyki i wyobraźni przestrzennej, kreatywności. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania. Powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym, w tym komputerem i specjalistycznymi programami graficznymi.

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w takich miejscach pracy, jak: pełnoprofilowe specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji firm, agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje

Formy kształcenia w zawodzie – 4 lata w technikum.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – TAK.

W trakcie nauki zdobywa się 2 kwalifikacje składające się na ten zawód: Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przykładowy film na temat zawodu: Technik organizacji reklamy

następna
Skip to content