Koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia dla ucznia

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • Piłka nożna – Czepułkowski Karol, sala gimnastyczna, środa 16.30-18.30
 • Przygotowywanie do konkursów i olimpiad – Malinowska Amelia, poniedziałek od 15.00
 • Przygotowywanie do konkursów i olimpiad – Milewska Marta, doraźnie

Zajęcia przygotowujące do egzaminów:

 • Kl. 4 E Geografia – przygotowanie do matury – Andruczyk Elżbieta, poniedziałek 14.15-15.00, s.78
 • Kl. 3L – język angielski -Bernat Agnieszka, piątek 9.45, pokój nauczycielski
 • Kl. 1H i I R – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – Cybulko Anita
 • Kl. 4E i 4i1 matematyka – Czepułkowski Kazimierz Bolesław – poniedziałek 8.00-8.45 s. 63
 • Kl. 4L – matematyka przygotowanie do matury – Karwowska Magdalena, piątek
 • Kl. 4L, 4R – języka angielski przygotowanie do matury rozszerzonej – Kawałko Dorota Nadzieja – wtorek 14.15
 • Kl. 4H – języka angielski przygotowanie do matury podstawowej – Kawałko Dorota Nadzieja – różne dni i godziny
 • Kl. 2i2 – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – Łochowska Izabela Lidia – czwartek
 • Matematyka – Łojewska Cecylia – 15.00-15.45, s. 80
 • Dyżur polonisty – Malinowska Joanna – środa 14.15 – 15.00, s. 63
 • Kwalifikacje A.35 i A.36 – Martyka Bożena – czwartek po 15.00, s.61
 • Kwalifikacja A.22 – Pazdej Anna – czwartek g. 15.00, s. 62

Młodzieżowy Klub Dyskusyjny: http://podaj-dalej.webnode.com/mkd/


W naszej szkole prowadzone były następujące projekty:

„Starter – Młodzi w biznesie”

W roku szkolnym 2011/12 nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Starter -młodzi w biznesie”.

Projekt został stworzony dla uczniów i studentów zainteresowanych nabyciem wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Umiejętności zdobyte w trakcie jego realizacji przyczynić się mogą do skutecznego zaistnienia uczestników na rynku pracy. Głównym założeniem projektu jest bowiem aktywne zdobywanie kompetencji, które w niedalekiej przyszłości mogą zostać wykorzystane w pracy zawodowej.

W projekcie wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie, z terenu trzech województw Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego, które były zainteresowanie utworzeniem Klubów Przedsiębiorczości. W ramach działalności Klubu odbywały się:

– cotygodniowe spotkania członków Klubu poświęcone realizacji programu edukacyjnego gry Cashflow,

– szkolenia mające na celu przybliżenie uczestnikom zasad i konstrukcji profesjonalnego biznes planu

– seminaria tematyczne nt. pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przełamywania stereotypu płci na rynku pracy

– indywidualny mentoring dla członków Klubu w zakresie budowania kariery biznesowej

Każdy Klub liczy minimum 15 członków, z czego minimum 9 stanowią dziewczęta. Podczas regularnych spotkań uczniowie dowiadują się jak prowadzić działalność gospodarczą oraz dobrze inwestować i zarabiać pieniądze. Mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy biznes plan, w którym główną nagrodą jest indeks na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz laptop. Dla członków Klubu uruchomiony został także portal tematyczny www.twojbiznes.byd.pl

Partnerami projektu, prócz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, byli Wyższa Szkoła Gospodarki i Urząd Miasta w Bydgoszczy. Projekt realizowany był w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W naszej szkole zajęcia prowadzone są w każdy czwartek o godz. 14.10 przez panią Martę Milewską, a do klubu należy 17 uczniów naszej szkoły.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

klub_eko


„Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej”.

W ramach projektu uczniowie klas I-III mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji kluczowych w dziedzinie języków obcych, umiejętności komputerowych i przedsiębiorczości.

W szkole realizowane były trzy rodzaje zajęć: zajęcia z języka angielskiego; zajęcia komputerowe ECDL oraz zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.

W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości w wymiarze 20 godzin w semestrze uczniowie mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie finansów, ekonomii i przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone były przez panią Martę Milewską według ustalonego harmonogramu.

W ramach zajęć komputerowych ECDL 33 uczniów naszej szkoły wzięło udział w kursie trwającym 120 godzin lekcyjnych, którego celem było przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Certyfikat potwierdza zdobyte umiejętności komputerowe i honorowany jest w krajach Unii Europejskiej. W ramach zajęć uczestnicy zdali egzaminy na platformie egzaminacyjnej. Zajęcia w dwóch grupach prowadzone były przez pana Macieja Karanowskiego i pana Tadeusza Kaletę.

akk

następna
Skip to content