Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły
Czepułkowski Kazimierz – dyrektor szkoły
Łochowska Izabela – wicedyrektor szkoły ds. kształcenia ogólnego
Karanowski Maciej – wicedyrektor szkoły ds. kształcenia zawodowego
następna
Skip to content