Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły
Karanowski Maciej – p.o. dyrektor szkoły
Łochowska Izabela – wicedyrektor szkoły ds. kształcenia ogólnego
Milewska Marta – wicedyrektor szkoły ds. kształcenia zawodowego
następna
Skip to content