Dzień przedsiębiorczości w ekonomiaku

13 maj, 2022

W kwietniu odbył się w naszej szkole DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wzięły w nim udział klasy I, II i III. Wydarzenie to organizowane jest co roku przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W tym roku pracodawcy prezentowali się zdalnie. Były to firmy: Animex, przedsiębiorca indywidualny, Berner oraz Impress Decor.
Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
– odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
– zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
– pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
– doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
– zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.Skip to content