Komunikat Dyrektora

15 lutego, 2021

Informuję, że z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 28 lutego 2021 r. wszystkie klasy Zespołu Szkół nr 5 w Ełku nadal pozostają na nauczaniu zdalnym. Pracujemy według obowiązującego planu.

W dalszym ciągu obowiązuje regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym w roku szkolnym 2020/2021.

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym i hybrydowym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

Skip to content