Powiatowe Stypendium Jana Pawła II

27 stycznia, 2021

Osoby, które uzyskały w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub średnią 4.00 i minimalną dobrą oceną z zachowania i mają osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych czy w zawodach sportowych lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą składać wnioski o stypendium.
Z uwagi na sytuację pandemiczną prosimy o samodzielne pobranie i wydrukowanie wniosków ze strony:
https://bip.powiat.elk.pl/cms/6255/stypendium_jana_pawla_ii
wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły do 12 lutego 2021 r.

Pozdrawiam
Jarosław Chmielewski, przewodniczący szkolnej Komisji Stypendialnej

Skip to content