Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – ważne informacje dla zdających w sesji styczeń-luty 2021

4 stycznia, 2021

Uwaga zdający w sesji styczeń-luty 2021 r.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. Rzeczy osobiste można zostawić w specjalnie do tego przeznaczonej sali.

Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Ważne informacje dla zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (EPKwZ) w formułach 2012 i 2017 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku w styczniu i lutym 2021 r. na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz CKE z dnia 17 grudnia 2020 r. .pdf

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń-luty) 2021 r. .pdf


Część praktyczna – Formuła 2012 i Formuła 2017:
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku w roku szkolnym 2020/2021 – terminy 11.01; 13.01; 14.01; 15.01; 16.01; 18.01; 19.01; 23.01.2021 .pdf

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012r. oraz z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017r. – sesja styczeń/luty 2021 r.; Zespół Szkół nr 5 w Ełku – część praktyczna .pdf

Skip to content