Erasmus+ rozpoczęcie nowego projektu

12 grudnia, 2020

Miło jest nam zakomunikować, że w tym roku szkolnym rozpoczynamy realizację nowego projektu w ramach programu Erasmus+. Program ten promuje współpracę szkół ze wszystkich krajów członkowskich UE. Naszymi partnerami będą szkoły z Włoch, Irlandii oraz Niemiec.

„Our Environment Is Our Future” to główny temat naszych prac projektowych. Przez kolejne dwa lata będziemy poszerzać wiedzę na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego spowodowanych działalnością człowieka. Pozwoli to nam na bardziej świadome działania w przyszłości i wybieranie alternatywnych, przyjaznych dla środowiska, rozwiązań.

Nasz szkolny Team tworzy 14 osób: Adrianna Sulżycka (kl. I RP) Oliwia Zalewska (kl. I RP), Sandra Sobolewska (kl. I RP), Dawid Popowski (kl. I iP), Martyna Wasilewska (kl. I iP), Marta Bagińska( kl. I LP), Julia Piasecka (kl. II iP), Kacper Sadłowski (kl. II iP), Paweł Kacperski (kl. II iP), Szymon Ciszewski (kl. II iP), Maja Chmura (kl. II EP), Zofia Sameisky (kl. II EP), Martyna Jędrych (kl. II RP) i Wiktoria Hańczyc (kl. II RP).

Uczestnicy projektu wezmą udział w wymianie międzynarodowej, podczas której będą mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych. Udział w pracach projektowych to również wymiana dobrych praktyk, przełamanie barier językowych oraz zawiązywanie nowych przyjaźni.

Promowanie postawy proekologicznej i życie w harmonii ze środowiskiem wpisuje się w cele główne projektu Erasmus+.

O dalszych naszych pracach nad projektem będziemy informować w kolejnych postach.

Zespół Erasmusa: Elżbieta Andruczyk , Elżbieta Tarabuła i Katarzyna Żóber

Skip to content