Nauczanie hybrydowe w Zespole Szkół nr 5 w Ełku

16 października, 2020

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Ełku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego od dnia 19 października 2020 r.

Na podstawie § 20 pkt 12 Statutu Szkoły zarządza się, co następuje:

§1

Klasy I i IV uczą się w szkole stacjonarnie od 19 do 23 października 2020 r., a klasy II i III uczą się zdalnie.
Od 26 do 30 października 2020 r. następuje zmiana organizacji: klasy I i IV uczą się zdalnie, a klasy II i III stacjonarnie. Ten system obowiązuje do odwołania.

§2

Nauczyciel pracuje w szkole stacjonarnie i zdalnie zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku


Proszę o zapoznanie się z regulaminem organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym i hybrydowym w roku szkolnym 2020/2021:

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym i hybrydowym w Zespole Szkół nr 5 w Ełku .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .pdf


Jak zalogować się do szkolnej platformy nauczania zdalnego:

Google Classroom – oficjalna platforma do nauczania zdalnego Zespołu Szkół nr 5 w Ełku – Technikum nr 5 (Szkoła Dzienna)  <– kliknij, aby się zalogować

Przydatne linki:

Jak zalogować się do Classroom?

Dołączanie do zajęć jako uczeń

Google Classroom – Pomoc