Uwaga uczniowie i absolwenci!

8 września, 2020

Przypominamy, że od dnia 31 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły można odbierać dyplomy i świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodzie uzyskane w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  styczeń-luty 2021 r. upływa 15 września 2020 r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać poniżej.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r., terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 są następujące:

  • do 11 września 2020 r. – do egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)
  • do 15 września 2020 r. – do egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe).

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe)

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe)